Gallring

Årets stora åtgärder i skogen är nu påbörjade. Tanken var att det enbart skulle ha gallrats, men det får även bli lite föryngringsavverkning pga granbarkborrar. Först ut är Joel och H8’an från Rottne.

Skogen som gallras nu är mellan 45-55 år och klassade som en T24, vilket betyder att träden är tänkta att bli kring 24m höga. Det är en 3’e gallring. 3’e gången för både skogen och Joel och de träd som nu sparas kommer att bli ännu en fin tallpark med bär och löv för mat och smågranar för skydd. Allt för ett rikt djurliv men även för skogsbad/rekreation/energi.

Gallring är som en röjning, fast för lite grövre träd.

Löv och högstubbar för den biologiska mångfalden och en del i certifieringen för att bevisa ett hållbart skogsbruk.

Skogliga hälsningar från Mörteleks Frälsegård -En skogsgård mitt i Småland