Avsaknad av eldningsförbud uppfattar jag som ett hån mot oss jord och skogsägare.

Idag kom det ut på länsstyrelsens hemsida att vi inte fick något eldningsförbud -idag heller.

Ja, Kurre, här skulle man kunna likna mig vid ”en väl skakad Pommacflaska” och jag ska försöka förklara varför.

Länsstyrelsen konstaterar att det är mycket torrt och dessutom är det en hög brandrisk (5-6), men de senaste väderprognoserna säger att vi troligen ska få nederbörd i början på nästa vecka och väljer därför att göra som tidigare -Inget eldningsförbud!

Vi ska dock få fler brandflyg och de uppmanar till stor försiktighet och ”framför allt i de östa delarna av länet där det är mycket torrt och med hög brandrisk” och avråder samtidigt från all eldning i naturen de kommande dagarna.
”Eldning sker alltid på eget ansvar” och folk uppmanas att iaktta mycket stor försiktighet på grund av risken för antändning.”
Jag ser det här som ett hån, mot oss markägare. Jag har ingen juridisk möjlighet att ens säga till någon som är ute på min mark och eldar/grillar. Jag får snällt vänta och se om de är aktsamma.

Den här insändaren är från vår lokaltidning ”Smålandsposten” och skriven av Evert och Zosja Carlsson i Trestenshult, mellan Älmhult och Tingsryd.
Hur ofta är det någon som är ute och eldar som blir dömd? Vem får betala för oaktsamheten?

Ja om det är 0,5, 3 eller 9ha som brinner ”spelar ingen roll” när självrisken ska betalas eller eftersläckningsarbetet ska genomföras.
Det är samma självrisk, samma eftersläckningsarbete (jo visst är det mindre att gå över och hålla koll på) och samma framtida oro osv.

Här är vi som markägare/bönder, vilket också är att klassa som företagare, helt uthängda att bära allt själva. Vi står helt klart med Svarte Petter på hand.

Vilket annat företag i Sverige skulle tolerera detta? Jag kan inte sätta upp staket med taggtråd runt min ”industri tomt” pga Allemansrätten, vilket är helt fantastiskt, men allemansrätten är inte bara en rättighet utan även en skyldighet, kanske skulle döpa om den till Allemansskyldigheten.

Fick vi ett eldningsförbud utfärdat skulle det ge ett signalvärde och inte bara ”Jag är försiktig och jag har släckt elden efter mig”.
Jag har vänner som varje kväll kör en runda för att säkerställa att, om någon har varit och eldat, att det då är riktigt släckt.

Kalmar län har vi ca 15km bort och de har haft eldningsförbud sedan i maj. Marken är lika kruttorr här som där, men olika länsstyrelser gör olika tolkningar. Men du som markägare kan vara lugn för det kommer att regna och ev åska, eller bara åska, i början på nästa vecka…

Eldningsförbud behöver inte gälla i ett helt län och mer än halva Uppvidinge kommun är brandklass 6 precis som det området, som är orange på bilden ovan.

Nu flög brandflyget över -Det gick rakt, vilket betyder att vi klarat oss även denna gång. Håll till godo alla markägare. Tro inget annat, men jag är jättetacksam över att vi har brandflyg som flyger två gånger över varje dag och dessutom har vi Kalmars brandflyg som jag hoppas ser över till oss.

Tack alla piloter och brandmän som hjälper oss och som finns i beredskap!

Skogliga hälsningar från Mörteleks Frälsegård -En skogsgård mitt i Småland