Spill-In Live

10 glada skogsägare träffades ikväll för att prata skog och ha trevligt.

Nätverket ”Spillkråkorna” är en rikstäckande organisation i syfte att skapa nätverk för kvinnliga skogsägare och det genomförs löpande träffar och skogsresor i syfte att sprida kunskap om hållbart skogsbruk.

Frågor som, bästa och enklaste sättet att köpa huggarkläder och hur en digital skogsbruksplan fungerar blandades med jobb och squash. Tallar, älgar och skogsinspektorns roll. Södra kontra Skogssälskapet. Knärot, fjällnära och natura 2000. Många diskussioner avhandlades och dialekterna var olika.
Spelar ingen roll var vi bor eller var vi har vår skog, frågeställningarna är ofta lika och erfarenheter delas brett.

Trevligt avslut på dagen!

Inte den bästa bilden, men plötsligt en dag satt den utanför fönstret.

Skogliga hälsningar från Mörteleks Frälsegård -En skogsgård mitt i Småland.