Planering 2023

 Att åren går fortare och fortare är helt klart sant och speciellt när kommande årsplanering ska göras och det precis känns som det gjordes och det visar sig vara ett helt år sedan…

Nu är frågan hur mycket som ska avverkas, planteras och gallras. Blött eller torrt år?

Vi börjar med det värsta och mest känsloladdade.

Som ni ser finns här inte mycket jord och vad den stackars markberedaren tänkte när han började köra, vet jag inte. Hygget blev till pga barkborreangrepp och skogen bakom är en T/G26. Här vet jag fortfarande inte vad jag önskar och ingen annan har några förslag heller.

Med tanke på bilden ovan kommer det här underbara området, som är minst lika stenrikt som området ovan att plock- eller luckhuggas eller vad nu det ”nya moderna” skogsbruket kommer att kalla det för. Här kommer de stora granarna och en del av tallarna att tas ner och de små granarna kommer att ges möjlighet att komma upp och sen får vi se om jag tänkte rätt.

Här har vi en annan typ av mark, sand rakt igenom och inte speciellt mycket sten. Området är på ca 0,5ha och kommer att bli hälften självföryngrad asp och hälften gran (tror jag) eller kanske tall… men då har vi knäckesjukan…

Nästa område med självföryngrad asp har min underbare markberedare tyvärr också markberett. Här var det dessutom en väg till avdelningen bakom. Men jag är evigt tacksam över att det inte var här det började brinna.

Nästa gång en man (gubbe 55+) blir krängt (ja det blev han!) när jag vill säkerställa att han har förstått hur jag vill att det ska vara när han är klar. Kommer jag inte att ge mig, även om han (ja de är för det mesta män) kommer att göra som den här och säga att ”Passar det inte så kan vi åka hem”.
-Ja är du inte som entreprenör intresserad av att göra ett bra jobb, kanske du ska åka hem.

Hur hade vi hanterat en snickare eller målare som inte velat lyssna eller titta på ritningar/färgförslag utan bara kört, på egen känsla? Det är som att få plastfärg när jag vill ha linoljefärg.
-Det är inte enbart att måla på en ny kulör och se glad ut.

En så kallad granskog färdig för gallring, hoppas att massapriserna håller i även 2023.

I skogen finns inte enbart träd, fåglar, blommor, djur och mark som ska vårdas utan även kulturarvet.

Frågan är sen vad som kommer att bli nästa träd som ska få växa och frågan är inte bara vad jag önskar utan främst markens beskaffenhet.

Asp? Ja där den kommer upp får den vara kvar. Aspen kommer om den klarar älgen att kunna användas till tex tändstickor, bastulavar och dissolvingmassa (kläder).
Gran.. på bra bonitet och med rörligt vatten.

Tall! Vet inte hur jag ska skriva i beställningen för att få den högra sorten och slippa de vänstra? Sen finns även den sorten med flera toppar, där sekatören får jobba och de vill jag inte heller ha.
Snytbaggebehandlingen får gärna vara lite högre upp på stammen också, men nu kanske jag begär lite för mycket.

Och sen kommer det som inte går att påverka, som tex blåst…

eller granbarkborrar.

Skogliga hälsningar från Mörteleks Frälsegård -En skogsgård mitt i Småland.