Plantering för framtida generationer

Vad är rätt val att göra? Hur kommer klimatet att utvecklas? Tall eller gran? Löv? Kommer björken och aspen att bli vår naturliga klädfiber?Kommer fler fasader att göras av asp?Kommer tändstickor att fortsätta göras av asp?

Att placera i fonder/aktier för att pika om 70år… ja det har vi gjort idag i form av ett experiment. Om det var rätt? Det kommer barnbarnen och deras barn att få se. Men jag hoppas att det kommer att komma en massa naturligt uppslag av asp och björk. Det är i alla fall planen och något jag tror och hoppas på var rätt att satsa på och då har även jag en chans att få se om det var rätt val.


Delar av avdelning 80 föryngringsavverkades under 2022 pga granbarkborre. Området är strax under 0,5ha.

På hälften av hygget finns naturlig föryngring med aspetelingar och där är det inte markberett. Nu är bara frågan hur jag ska rädda dem från älg och rådjur, utan hägn.

Den här aspdungen är en lättillgänglig plats på fastigheten där jag alltid stannar och titta upp. Den rymmer många invånare och är viktig för mångfalden.

Den andra hälften skulle planterats med gran pga asp och tall inte är någon bra kombo. Tanken var barrotsplantor, men då det kom en säck mindre än planerat, blev det att tänka om och valet blev:

Gran närmast aspen med 3 meters förband, Tänker mig att det kommer att komma naturlig asp, björk och tall som komplement. Annars får jag komplettera under kommande säsonger.

Där granen inte räckte blir det tall. Täckrot och enklare att sätta.

Skogliga hälsningar från Mörteleks Frälsegård -En skogsgård mitt i Småland.