Förtidsröstat check!

Skulle bara svänga förbi kommunhuset och rösta… Viste att det var första dagen, men hade inte kollat upp vilken tid. Lyckades bli den första i Uppvidinge och någon ska ju vara först!

Efter att ha varit i Bryssel och fått möjligheten att få en insyn i EU maskineriet så kan jag säga att EU valet är viktigt!

  1. 1. Bestäm vad som är viktigt för dig: Djurrätt, Skog, jordbruk, mänskliga rättigheter, transporter….
  2. 2. Leta reda på vilka som vill sitta i ”dina” utskott och kämpa för dina kärnfrågor och kryssa någon av dem.

         Jag la min röst för det som jag har närmast hjärtat och det är äganderätten, livsmedelsförsörjning, varg och minskad detaljstyrning för svenskt lantbruk.

Var stolt över att du har möjlighet att rösta och värna demokratin!
Sista dagen att rösta är den 9 juni.

Skogliga hälsningar från Mörteleks Frälsegård -En skogsgård mitt i Småland