Sverige har betydligt större andel strikt skyddad natur än Tyskland

Naturvårdverket, Skogsstyrelsen och SCB har nyligen släppt två rapporter som kan vara intressanta att ta del av. En rapport handlar om hur mycket av vår skog som är skyddad och den andra rapporten jämför hur Sverige och fem andra länder inom EU rapporterar skyddad mark. Varför är det här intressant kanske ni undrar? Jo, när miljörörelsen och företrädare för skogsbruket rapporterar/diskuterar dessa värden så pratar man ofta om helt olika siffror, speciellt tycker jag man läser och hör hur erbarmligt dåliga Sverige är på att skydda skogen jämfört med våra europeiska grannar. Så låt oss gräva lite i rapporterna.

Vi tar dem i kronologisk ordning. Den första rapporten, som släpptes 2021-06-18, heter ”Uppdrag att jämföra, redovisa och föreslå förändringar i den internationella rapporteringen av skyddad natur ” och är en redovisning av ett Regeringsuppdrag. Ni hittar rapporten här. Bakgrunden till rapporten är bland annat att EU har som mål att öka den strikt skyddade naturen till 10% för att öka den biologiska mångfalden.

Rapporten är på drygt 100 sidor och ytterligare 50 sidor bilagor så den är rätt tung att tränga in i men för att göra en kort och enkel sammanfattning så har man jämfört hur Sverige, Finland, Estland, Österrike, Tyskland och Storbritannien rapporterar skyddad natur till EU enligt bestämda definitioner på skyddad natur. Det finns sju kategorier av skydd, där 1a, 1b och 2 är de mest skyddade och de flesta av våra nationalparker finns här, dvs här är det ett strikt skydd mot markanvändning. Skiljer sig våra nationalparker åt, kan man fundera (jag gjorde det i alla fall) och det inser man ganska snabbt att de gör. I vissa nationalparker finns det stigar som hålls öppna för besökare medan vissa andra parker lämnas helt orörda. Skyddsformerna 4, 5 och 6 kan innehålla en del naturvårdande skötsel, många av våra naturreservat finns i 4 och i klass 5 finns det naturvårdsområden.

Vad jag kan förstå så rapporterar en del av länderna inom EU alla kategorier som skyddad natur, medan en del länder, såsom Sverige och Finland, rapporterar bara den natur som är strikt skyddad (kategori 1a, 1b & 2). Så när Tyskland, Österrike och Storbritannien rapporterar 24% – 32% skyddad natur så rapporterar Sverige och Finland ca 10%. Men de här 10% är strikt skyddade och en jämförbar siffra i Tyskland och Österrike är 3%. Bilden nedan visar den strikt skyddade naturen inom respektive land:

Så plötsligt ser Sveriges och Finlands skydd väldigt bra ut i en jämförelse med några grannländer. Däremot rapporterar de en större andel natur med ett visst skydd (och det rapporterar Sverige inte någonting av, även om vi också har några sådana skydd).

 

Om vi kikar på den andra rapporten, som släpptes av SCB 2021-06-30 och heter ”Formellt skyddad skogsmark, frivilliga avsättningar, hänsynsytor samt improduktiv skogsmark, 2020” och som ni kan ladda ned här.

I rapport två kan man läsa om hur mycket skog som vi skyddar från ingrepp. Det här är också ett populärt område att prata förbi varandra och därför är det bra att läsa in sig lite på denna rapport också tycker jag. Åtminstone bilden nedan:

Från SCB

Formellt skyddad skog är nationalparker, naturreservat, biotopskyddsområden etc. Frivilliga avsättningar tror jag är nyckelbiotoper och liknande skydd där skogsägaren frivilligt avstår från brukande, hänsynsytor är ytor skogsägaren lämnar vid avverkningar och improduktiv skogsmark är skogsmark som producerar mindre än 1 m3 virke/hektar och år. Så enligt bilden ovan så hör man ibland folk som säger att vi har endast 5,7% skyddad skog och en del säger att vi har drygt 26% skyddad skog, allt beror på hur man räknar.

Varför skiljer sig siffrorna åt mellan de olika rapporterna (8.7% respektive 10%), kanske ni funderar på? Jo, i rapporten från SCB står det om skyddad skog medan den första rapporten där man jämför olika länder inom EU skriver om skyddad natur och där ingår också sjöar, fjäll och berg mm.

Det här är inte helt enkla samband och det kan hända att min tolkning har vissa brister så jag tycker ni själva ska läsa in er på rapporterna. För det är bra att ha lite koll på de här siffrorna så att när ni nästa gång läser våra större dagstidningar eller hör något reportage från SR/SVT så vet ni att det inte stämmer när det står att Tyskland skyddar så mycket mera natur än vad vi gör eller att vi bara skyddar 2-3% av våra skogar i Sverige.

Jag tycker båda de här rapporterna visar att vi skyddar mycket skog och natur i Sverige. Sen kan man alltid diskutera om mera natur/skog ska skyddas, till exempel så fanns det ett förslag i skogsutredningen om att göra nationalparker av Sveaskogs ekoparker. Men jag tror de flesta remissinstanser var negativa till det, vi får se hur det blir.