Skoogla -Skogsägare och fågel-X’are är det möjligt?

Jag köper varje år mat till mina små fjäderklädda vänner…. är de nu mina ovänner eller fortfarande mina vänner?

Vi får nu till oss att skogsägaren är skyldig att visa hänsyn till samtliga vilda fågelarter på individnivå eftersom alla vilda fåglar är fridlysta enligt artskyddsförordningen.

  • -Påverkas fåglar enbart i skogen?
  • -Är fåglar enbart skyddsvärda individer i skogen?
  • -Varför ska bara skogsägare ta hänsyn till Sveriges fåglar?
  • -Är vi skogsägare de enda som förväntas vara fågelvänner?

Kajor som tänker bo i skorstenen..

Kan jag verkligen ha förstått detta rätt?

Frågeställning 1:
Ena dagen tror jag mig ha en skog. Nästa dag har SVT döpt om det till plantage och nu verkar jag ha en skog igen… i alla fall när det rör Sveriges alla fåglar som enbart verkar bo och vara i skogen.
-Ska jag nu uppskatta att jag har en plantage och inte någon skog och berörs därmed inte av detta?

Frågeställning 2:
Om en trana går på mina åkrar får jag störa henne med min traktor, men om samma trana går in i skogen, ska jag skriva en miljökonsekvensbeskrivning om hur den kommer att påverkas. Samma trana har troligen redan åkt vidare till Hornborgasjön, innan jag är klar.
-Varför påverkas en trana mer i skogen än på åkern?

Frågeställning 3:
Jag har byvägar som går rakt igenom min skog.
-Om vägsamfälligheten ska fixa vägen eller om någon är ute och söndagsåker, hur säkerställer jag då om fåglarna påverkas?

Frågeställning 4:
Måsar har en förkärlek att placera sina bon på industritak, där personalen även plundrar äggen (detta gäller säkert inte alla).
-Är detta tillåtet, eller var ska vi anmäla dessa industriföretagare?

Frågeställning 5:
En pilfink på uteserveringen eller i parken är fortfarande möjlig att skrämma iväg, men inte i skogen. Skog kontra park och uteservering… Än en gång är det vi på landet som ska bära ansvaret för Sveriges djur och växtliv…
-Bra med ytterligare en spricka mellan stad och land?
-Är det ok att skrämma iväg en pilfink från uteserveringen, där den har sin huvudsakliga föda?

Frågeställning 6:
-En jägare ska ut i skogen och jaga, vilken lag går hen under när det gäller att påverka på individnivå?

Frågeställning 7:
-Är det ok att köra gräsklippare och trimmer/röjsåg i trädgårdar och parker?
-Får barn egentligen leka i parken under häckningssäsong?

Skogsägaren är också skyldig att ta hänsyn till en rad andra fridlysta växter och djur vid skogsbruksåtgärder. Undrar när det börjar gälla granbarkborrarna? Små stackare, som säkert behöver skyddas och dessutom är det få som sett dem och därmed så måste de vara en utsatt art…

Ska vi låta vindfällena ligga i skogen? och här är det självklart med gamla träd inte bara för att de är vackra vänner utan även för skogens alla individer.

Den här veckan går till historien på många sätt och vi är många som följer utvecklingen i världen, men var rädda om varandra och fortsätt mata fåglarna. Är du stor ska du vara snäll mot de mindre och har vi fåglarna i trädgården, då vet vi var vi har dem!

Skogliga hälsningar från Mörteleks Frälsegård -En skogsgård mitt i Småland