Spillkråkan -Ett nätverk av och för likasinnade

  Skönt att veta att jag inte är den enda som är frågvis och medveten om det roliga och komplexa med att äga och vårda skog.

Att gå ut i skogen och skoogla är en sak, men att sitta tillsammans och diskutera och byta erfarenheter och tankar är något helt annat.

I går kväll var det spill-in med spillkråkorna. Vi var 9 skogsägare från Småland, Sthlm, Skåne, Östergötland, Västkusten och Jämtland som pratade om allt som rör ansvaret att äga och vårda våra skogar. Vi pratade om stoltheten vi känner och varför det är viktigt med rätt träd på rätt plats.

 • Gallring i rätt tid? Vad är rätt tid? Glom inte viltets påverkan.
 • Stormar. Hur skyddar ni er?  -Planering och långsiktighet, men det verkar inte gå att skydda sig.
 • Snöbrott. Ta bort, beror på mängden grönt som är kvar. Kan drabba alla skogar.

 • -Skillnad på olika virkesköpare och deras upplägg? Varför Södra? Vad är skäligt betalt för massaveden? Hur jämför vi olika köpare?
 • -Vad betyder det att ha en inspektor? Ett bollplank, någon som förstår. Vikten av att byta om relationen inte fungerar.

Varför ha en skogsbruksplan? Digitalt verktyg och en hjälp att planera åtgärder och hitta gränser. Hur stor mark kan man ha utan att ha en skogsbruksplan? Eller hur litet? Betalar den sig? För och nackdelar. Jag skulle aldrig klara mig utan min skogsbruksplan i mobilen, den är öppen flera gånger i veckan.

 • -Hur gör ni för att reda ut alla virkestyper? Kubb, klen och timmer och sen alla dessa special. och sen alla längder till det.
 • Trackdirektiven. Hur har ni gjort för att få fram rätt kommunikation, till rätt person? Det där med info i alla led? Övertydlighet. Hur ska det stå för att min målbild ska nå maskinföraren?
 • Markberedning, ja eller nej, säkerställa hänsyn och inte köra sönder.
 • Certifieringar? Genom bolag, eller på andra sätt. Enkel eller dubbel? Varför har vi valt det vi har?
 • -Miljöhänsyn och Artdirektiv. Hur ska vi kunna lyckas med detta och varför bara skogsägare?
 • Fröträd kontra plantera. Vad äter älgen, hjort eller rådjuren? Vad är rätt träd när trädet är fullvuxet? Tallen måste minst bli 5m här innan den röjs, för att hindra älgen.
 • -Hur många trädslag kan man ha på en avdelning? Språkförbistringar. Plantera själv. Inte plantera bredvid fuktig mark utan tänka hänsyn och löv. Olika växtzoner.

Vikten av att ha favoritbestånd och speciella träd.

Vi ses vid S-tallen eller vid den speciella tallen, eller vid ”de 3 vise männen”, eller vid knota, eller vid ”Snus Lundgrens” eller vid myrstacken eller vid…. listan går att göra oändligt lång, men det visar på en tillhörighet och en relation mellan mig och min skog.

Kvalité och bonitet. Rätt träd på rätt plats. Oj det är inte enkelt, men spännande att höra vad som skiljer från olika delar av Sverige.
Trivselområde för ren… det har iaf inte jag, men spännande att få en inblick i en annan typ av skogsskötsel. Bokskogar, exotiskt säger jag, ogräs säger någon annan.

Det vi alla har gemensamt förutom att vi äger och brukar en samling träd är att vi är stolta och känner ansvaret att vårda och ta hand om den del som vi har privilegiet att få kalla min skog.

Vet ni att Fruntimmer kommer från Frauenzimmer och det var i kvinnorummet det byttes erfarenheter och tankar, precis som vi idagens moderna samhälle gör en helt vanlig kväll i olika delar av Sverige och med hjälp av Teams…

 

Skogliga hälsningar från Mörteleks Frälsegård -En skogsgård mitt i Småland