Plantor?!? -Målbilden är en pelarsal av tall.

Om målbilden är en pelarsal av tall, då kanske det är svårt att välja gran, men det viktigaste är att välja träd efter klimat och markens beskaffenhet, men vad är rätt val nu, om 60-70år när salen ska ”invigas”?

Gick igår över ett hygge som planterades förra året. Skratta eller gråta? Plantorna går från jättedöd till nästan död till busktall, pinntall till jättefina tallplantor (få!).
Är det för att plantorna är framstressade för att kunna möta marknadens efterfrågan?
Om jag nu utökar med 4 tallplanteringar till. Kommer jag då att lyckas/hinna med att spruta alla innan rådjuren kommer eller kommer rådjuren nu att försvinna pga lo och varg? 

Går det att öka dygnets timmar?
-Skogshönsen dra upp plantorna och jag sätter tillbaka dem.
-Snytbaggarna har lärt sig att hoppa eller plantorna är för små/låga.
-Jag sprutar, men rådjuren är snabba.

Viltskador över 4 procent är oacceptabelt, på åker, enl LRF. ”Det gäller att hitta metoder för att minska skador tillsammans med omgivningen.”  Första dagarna på älgjakten hade vi minst 10 olika älgar inne och ingen sköts. Då är frågan om metoden jag behöver är att träna mina jägare?

Men vad är acceptabel nivå i skogen?
Beräkningsexempel: -Hygget är 3.2ha, 80% av hygget går att plantera så ca 2,5ha. vi räknar med 2200plantor/ha vilket är 5632st och 4% av det är 225st plantor.

Frågan är om det är vilt, vädret eller gener som har orsakat utseendet på mina tallplantor?
Nu står jag med 4 nya hyggen och måste bestämma vad som är rätt för de kommande 60-70 åren. Hyggena togs ner främst för granbarkborren med även delvis pga felplanteringar. Delvis en del röta.

  • – Tall
  • – Tall och gran
  • – Gran och Björk
  • – Tall och Björk
  • – Fröså tall
  • – Lärk
  • – Eller låta det vara och bli det det blir

Som ni ser är alternativen inte så många och borde kanske inte vara så svårt att välja då, men sen ska vi även välja antal/ha. Jag har fortsatt beställa 2200/ha, enl pappas norm, men det är sällan hyggena har så många plantor när inventeringen sen görs.

Vad är rätt antal plantor per ha och vad ska man göra för att lyckas?  Räcker det med 1000 st och en vingelmån och hur kan man räkna med frö per träd som står runt hygget?

Lite bilder som visar några av Mörteleks plantor.

Ett tips inför framtiden är att tjuvtitta under rotvältvältorna (som nu är ganska många) och se vilken beskaffenhet marken har. Lerhalt, bergarter, kanske till och med lite jord, om man har tur.

Skogliga hälsningar från Mörteleks Frälsegård -En skogsgård mitt i Småland