Vad är egentligen en skog?

Vad är en skog och vem har rätt att bestämma vad en skog är?

Jag skriker upp i trappan till grabbarna:
-Jag går till skogen!

Jag säger till kollegorna på jobbet:
-Jag kan inte ha möte den 11 oktober för jag är i skogen och jagar älg.

Jag får frågan på facebook ”Var har du hittat så mycket svamp”?
-I skogen.

Jag möter en bekant i affären och får frågan ”Jag hörde att det brann i Mörtelek”.
-Ja det var i vår skog det brann.

Var är ni och springer orientering?
-I skogen bakom industriområdet.

Hur ofta använder vi inte ordet skogen, i ett större sammanhang?


Min… eller pappas…. eller farfas… eller farfar Oskars eller Hugo och Axels skog är skiktad, vilket betyder att det finns träd i alla åldrar och även död ved, OM jag väljer att tänka utanför boxen och skogsbruksplanens alla avdelningar.
Bilden är från boken ”Skogen, Den gröna tråden”

Skogen är homogen. Är det verkligen så? Eller är det min skogsbruksplan som gör skogen homogen?

Oftast är en svensk skogsfastighet, så även denna, uppdelad i olika avdelningar, vilka hjälper till att planera skötseln och hålla koll på skogen. En del avdelningar är små och en del betydligt större. Avdelningarnas utformning beror på skogens och markens beskaffenhet.

En skogsbruksplan är ett förslag till styrdokument som hjälper till vid driften av skogen. Den visar även andelen löv, var fornlämningar finns och vilka områden som är skyddade.

Det Svenska skogsbruket ska vara hållbart. Det betyder inte enbart ekologiskt utan även ekonomiskt och socialt.

Här följer ett urval av avdelningsgränser. En del är enkla att se och en del nästintill omöjliga:


2 avdelningar


2 avdelningar


4 avdelningar


2 avdelningar


2 avdelningar


2 avdelningar


2 avdelningar


5 avdelningar


2 avdelningar

Mellan avdelningarna finns det inga vattenfasta skott eller murar, utan både djur och växter förflyttar sig fritt. Jag har iaf inte sett några ”Berlinermurar” i min eller mina grannars skogar.
Fast frågan är om vi har varsin skog eller har vi egentligen en gemensam skog?

Skogen är inte den lilla delen, utan en del i något större.

En skog är enligt FN minst 0,5ha (5000m2) stor, innehåller träd över 5meter och minst 10% av ytan är täckt av trädkronorna. Fast detta säger fortfarande inte vad som avgränsar en skog! Och vad som påverkar vad som är homogent eller inte.

Och då är frågan:
-Är det en fördel eller nackdel att ha avdelningsgränser i ett bestånd eller en skog?

-Om jag inte hade haft några avdelningar, hade jag då kunnat säga att jag har en flerskiktad skog?

Jag har nu valt att signera min skog enligt PEFC och FSC igen och det är en signal till samhället att jag aktivt väljer ett ansvarsfullt skogsbruk. Det betyder bla att jag avsätter minst 5% av den produktiva skogsmarken till naturvård och att det är minst 5% lövbestånd och att det är 10% med löv i alla bestånd.

På ovan bild finns ett exempel, som försvårar min certifiering, där har björken lagts som ett eget bestånd, en egen avdelning 67,  och räknades därmed inte till granskogen som fanns runtomkring. Nu börjar vi visserligen om med avdelning 69 och granbarkborrarna får hitta nya träd och  björkgränsen kring surhålet kommer att få svälla utanför gränsen till avdelning 67. För nya avdelning 69 kommer att ha både björk och tall.

Ibland är det inte enkelt att förstå. Men en skog är i alla fall en skog…

Skogliga hälsningar från Mörteleks Frälsegård -En skogsgård mitt i Småland