Var kommer alla döda tallar ifrån?

Vad är det som händer?

Överallt dyker de upp. Stora ståtliga evighetsträd som plötsligt får glesa barr och sen varken barr eller bark.

Jag vet att det första trädet jag reagerade på var ett evighetsträd i Y-korsningen Nässjö-Eksjö-Vetlanda. Men nu hittar jag dem både hemma och längs alla vägar i södra Sverige.

-Kan det vara törskatesvamp?
-Kan det vara 2020 och 2022 års torka som sänker trädens motståndskraft?

Det syns tydligt på granarna att de är stressade av insekter och/eller torka och har satt kott.
-Kan det vara lika på tallarna?

Frågan är då:
-Är det rätt att överge gran och plantera tall?
….eller räcker det om vi övergår till hyggesfritt, som just nu verkar vara lösningen på allt ont.
-Andelen död ved i skogen, kan iallafall inte minska.

Skogliga hälsningar från Mörteleks Frälsegård -En skogsgård mitt i Småland