Varg vs Älg eller?

Vi har under senaste tiden fått information om att det finns ytterligare ett revir med varg i Småland.

Det här inlägget är INTE för att säga ja eller nej till varg utan för att kommentera ett par kommentar jag såg i ett flöde och gått och grubblat på.

-Låt vargen leva!
-Men har inte älgen rätt att leva?
-Älg finns ju redan i skogen!
-Ja, men det finns inte många älgar och med en stationär varg kommer älgen att försvinna.
-Ingen har sagt att det finns få älgar!

Sökte och hittade lite siffror på nätet, som sa att ett nuvarande revir i södra Sverige är under 50 000ha och flera inte större än 20 000ha jämförbart med 100 000ha i norra Sverige.
Vargens föda består till 80% av älg och i ett revir dödas ca 80-100 älgar per år.
I exemplet nedan har jag räknat med att ett vargrevir äter 90 älgar per år.

Vårt älgskötselområde är 22 000ha och vi har en tillväxt på ca 50 älgar och en avskjutning på ca 40 älgar.
Det betyder att vi går ca +/- 0 varje år om vi även räknar med trafikolyckor och håller vår älgstam.

En varg äter 8-9kg kött per dag.
Jag delar upp 90 älgar på 50 kalvar x 40kg kött och 40 vuxna älgar x 100kg kött, blir totalt ca 6000kg kött. 6000kg kött delat på 365 dagar blir 16kg kött per dag.

Vi har 7 älgar/1000ha (7 x 22) vilket betyder att det finns ca 154 älgar i vårt älgskötselområde.
Ca 50% av älgarna är kor vilket betyder ca 77 st.
En älgko har en reproduktion på 0,65 vilket betyder att det varje år föds 77 x 0,65= ca 50 kalvar.

Det borde betyda att vargen första året skulle minska älgstammen (154+50-90) med ca 40 älgar (utan jakt) och antalet älg efter första året skulle vara 114 älgar ( 5 st älgar/1000ha).

Andra året blir det på samma sätt och det föds 37 kalvar och efter andra året är antalet älgar (utan jakt) 61 älgar (2,7 st/1000ha).

Om det finns 30 älgkor kvar Tredje året, kan det födas ca 20 kalvar och det blir då 81 älgar att äta och vi hamnar på -9 älgar (0 st/1000ha).

Statistik på antalet vargar i Sverige per år.

Statistik på antalet älgar i Sverige per 1000ha och år.

Nu är frågan hur stor påverkan vargen kommer att ha på älgen och om älgen kommer att bli en rödlistad art, men med dagens jakttryck skulle jag inte säga att vi har få älgar. Kan visserligen bero på att det finns många goda tallplantor på den här fastigheten och de verkar trivas här, på gått och ont.

Skogliga hälsningar från Mörteleks Frälsegård -En skogsgård mitt i Småland