Sommarkväll med Södra

Naturvårdsbränningen som smet -Vilket aldrig sägs hända…

Maj 2017 brann 160ha skog upp i Gillbonderyd/Klerkeboda, utanför Målerås pga en naturvårdsbränning. Nu var det dags för en återblick, för att se återväxten och prata om problematiken kring brandhyggen.

-Tallföryngringar med olika status.
-Räddningstjänstens arbete, förebyggande och under en brand.
-Information om marknadsläget för trävaror och första halvåret.
-Södras arbete efter att olyckan har varit framme… den här glömdes bort, men efter en kort fråga till markägaren Per, förstår jag att det inte har blivit bättre på 5 år.

Per och Helena som stod värdar för kvällen tillsammans med Södra berättade om skräcken när branden närmar sig bostaden. Hur kommer man över en brand? När slutar man leta efter brandpelare?
Detta handlar inte om naturvårdsbränningar som sådana, utan om hur de genomförs och att säkerheten är jätteviktig.

”Tillslut får man bestämma sig om att bita ihop och gå vidare, men känslan av en brand släpper aldrig.”

https://www.tv4.se/artikel/2xNRPzo35jgIK9I6X2JBSh/skogsaegare-rasar-sluta-braenna-det-brinner-ju-oeverallt-aenda

Torbjörn som är inspektor på Södra pratade om vad som händer på hygget efter en brand.
Plantera eller fröså. Frötallar? Vikten av att markbereda efter brand och röjning. Glasbjörk och vårtbjörk.

-Nya hyggeskanter ökar risken för granbarkborrar, vilket betyder att brandområdet, under många år, kan fortsätta att öka även efter att branden är släckt.

-Rotmurklan som riskerar att angripa nysatta plantor. För att minska risken kan man vänta 3 år. Jag fick tipset att plantera så fort som möjligt. Vi får se om det var rätt beslut.

-Skogsbränder lockar till sig snytbaggar, något som vi har även i vanliga fall, trots att plantorna är behandlade för att klara dessa angrepp.

-Örnbräken som tar över och så asp och björk och lite annat smått och gott som gärna växer.

Hanna som är en av ledamöterna i Norra Värends förtroenderåd (Södras lokala styrelse). Visade på knäckesjukans framfart.

Knäckesjukan är en rotsvamp som värdväxlar mellan tall och asp. Svampen lever i 5 cykler och övervintrar på aspen. Det sägs att när tallen når över 3 meter angrips den sällan.

Pär som är räddningschef för räddningstjänsten i Östra Kronoberg, berättade om läget nu (113 bränder de första 6 månaderna 2023) och vad som hänt sedan skogsbrandsutredningen 2018. MSB´s flygande resurser och vikten av att samverka brett och att tillsammans använda resurserna för att vara beredda om det sker parallella händelser. Skogsbrandsflygets viktiga uppdrag och att det nu ska gå att införa eldningsförbud i delar av Kronoberg och inte i hela.

Branden gör sig påmind, även där skogen ser ut som vilken skog som helst. Dock medför sotet på stammarna att alla entreprenörer inte är villiga att köra och att nedersta stocken blir brännved.

Avslutade kvällen med att stanna till där branden startade och enligt planen bara skulle beröra 4,5ha.

När det brann här tog Stiftet sitt ansvar och gick in och ersatte markägarna för det som försäkringen inte täckte. På tisdag har jag ett inplanerat möte med Södra och det ska bli spännande att se om de känner något ansvar.

Skogliga hälsningar från Mörteleks Frälsegård -En skogsgård mitt i Småland