Skogsdag -Klimatanpassat skogsbruk

En 13 år gammal granföryngring där ljungen har tagit över och frågan är vad som är rätt väg framåt? Låta det vara eller börja om och hoppas på bättre tur och lycka.

Många tog chansen i söndagseftermiddag att besöka kommunens fastighet Hovgård och prata skog och njuta av det fina vädret. Målet med dagen var att lära oss lite mer om lövets möjligheter i framtiden och frågan är om löv är svaret på alla våra frågor.

Som vanligt var det tid för frågor och diskussioner och diskussionsplatserna utvalda för sina olika egenskaper, beskaffenhet och trädslag.

Vad betyder det att nederbörden minskat med ca 30 mm per mil från väst till öst? Mindre svamp och bär, stressade träd och mindre hö och bete.

Röjning och gallring av björk. När är det rätt tid och hur säkerställer man rätt mängd grönkrona.

Anders, Britt-Mari, Harald, Nisse och Anders förde diskussionen om ståndortsanpassning och skötsel av björk och löv i största allmänhet. Vad skiljer mellan vårtbjörk och glasbjörk, mer än stam och blad.

Vi fick även en rundvandring av Torsten i fastighetens hägn med planterad ek, lönn, lind och en massa andra självföryngrade träd och buskar, som tex hassel. För att lyckas gäller det att ha minst 3 generationer med varsin stor portion tålamod.

Har ingen storebror, men jag har istället 4 äldre kusiner och vilken lycka att på ett hygge, utanför Älghult, bli överraskad av Ricard, som inte bara är en av mina storkusiner, utan även förvaltar farmors föräldrahem i Virestad.

Skulle kunna tro att grå är färgen för skogsägare…

Gudrun har lämnat många planteringar med gran och självföryngrad björk efter sig. Vad ska få stå kvar vid gallringen? Hade man då vetat det man vet idag ”att en avdelning går att plantera med olika trädslag i olika delar med tanke på dess beskaffenhet”. Ja detta var att tänka lite utanför boxen och nu något som vi bara måste göra.

I den sluttning som vi står i på bilden hade det varit lämpligt att plantera tall överst, gran på mitten och björk längst ner i svackan. Allt med tanke på markens beskaffenhet och vad träden efterfrågar.

Tänk va enkelt det skulle vara om vi visste var vi är om 60-70 år…

Skogliga hälsningar från Mörteleks Frälsegård -En skogsgård mitt i Småland