Är det bra eller dåligt med en ny naturrestaureringslag?

I en beteskant i Sverige finns lika många arter som i Amazonas regnskogar. Häftigt! Men det kräver betande djur och bönder som vårdar och tar hand om vårt kulturlandskap.

Vi måste ta itu med klimatförändringarna och se till att främja den biologiska mångfalden. -För en biologisk mångfald behövs landskap med olika typer av natur, men är en ny EU lag lösningen på det?

EU-länderna måste återställa minst 30 procent av de livsmiljöer som är i dåligt skick senast 2030…
-Vem bestämmer vad som är dåligt och vad ska det återställas till?

Ja frågorna har den här veckan varit många och diskussionerna har duggat tätt. -Vad är vår äganderätt värd? -Är det ok med hästar eller behöver vi köpa kor?
Medans vildsvinen spatserar rakt in i byn… Ja vad ska vi göra med vildsvinen när vi ska återställa vår mark?

Är det bra eller dåligt med en ny naturrestaureringslag? Jag tänker att jag åker ner till Bryssel och letar svar…

Skogliga hälsningar från Mörteleks Frälsegård -En skogsgård mitt i Småland