Grön Svensk skogsobligation

-Skulle ni vilja vara med i Investeringsrapporten för Gröna obligationer?
-Självklart! Det gäller att inte säga nej utan ja till allt roligt som ploppar upp.

Landshypotek var först ut i världen med att ge ut en grön obligation som uteslutande finansierar hållbart svenskt skogsbruk. En obligation som inte enbart arbetar för att sänka utsläppen av växthusgaser utan genom att binda kol genom att skogen binder upp koldioxid från atmosfären.
Klimatnyttan är ca 260 ton koldioxid per investerad miljon och motsvarar ca 513 000 ha skog

Ja-et resulterade i ett par trevliga timmar med diskussioner om skogsbruk med hänseende på bla biologiskmångfald, hållbarhet och certifieringar.

Hänsynsyta vid föryngringsavverkning.
Död ved och mycket löv, men även barrträd som ger skydd under vintern.
Aspen är ett viktigt träd både levande och död. De är värd för minst 1000 arter och ett viktigt trädslag för den biologiska mångfalden.

65 årig tallskog, gallrad en tredje gång 2022.
Bär för skogsfågel, smågranar sparade för att ge skydd för djurlivet och rekreation för kropp och själ.

Skogliga hälsningar från Mörteleks Frälsegård -En skogsgård mitt i Småland