Äta bör man, Ygeman

Anders Ygeman (s) anser att satsningar på livsmedelslager och självförsörjning inför kristider tillhör det förgångna. På Folk och Försvars rikskonferens i måndags sa han att han vill ha ett modernt försvar som ”inte bygger på strukturerna från förr”. (DN 17-01-09)

Jag anser tvärtom att frågan om mat är precis lika viktig nu som förr. Och att den definitivt är en framtids- och försvarsfråga.
Om vi inte hade behövt äta hade jag kunnat förstå inrikesministern. Om vi inte varit tvungna att förhålla oss till det där med ”äta bör man annars dör man” hade jag kanske tyckt att han var rätt ute. Men dessvärre kan vi ju inte välja bort mat ur våra liv. Hur praktiskt det än skulle vara.
Vi måste helt enkelt ha mat till Sveriges befolkning, både i fredstid och i oroliga lägen. Det är ett faktum som inte går att bortse ifrån.

Men Ygeman har en lösning. Han räknar med goda möjligheter att göra affärer med andra länder när det gäller mat- och insatsvaror i läge av kris. Och det gör vi ju redan idag. Den största anledningen till att vår inhemska matproduktion inte ökar och utvecklas som den borde är ju för att vi redan nu importerar nära hälften av all mat vi äter. Tyvärr även sådant som vi själva kan producera inom landet med mindre klimatpåverkan och bättre omsorg om djur, natur och människor.

Men visst, vi kan säkert köpa in mat utifrån om det kniper.

Men vilken mat?

Och till vilket pris?

Den som står utan mat är desperat. Den som inte har något att äta kan inte förhandla om mängd, kvalitet och produktionsmetoder. Den som är utan får köpa det säljaren vill sälja. Till säljarens pris.

Ygeman vill att vi ska lagra bränsle och gödselmedel i alla fall. Det är bra. Jag skulle vilja lägga till utsäde också. Och andra insatsvaror för lantbruket så att vi kan fortsätta producera, även om det blir svårt den dagen vi inte kan hanlda med andra länder som vi gör idag.

Hur som helst, inrikesministern är ingen dumskalle men jag tror absolut att han borde se på matfrågan ur ett bredare perspektiv.
Jag tror att det är hög tid att börja tänka mer långsiktigt när det gäller lantbruk och matproduktion. Vi måste beakta den oro som faktiskt finns i världen och bygga ut och utveckla den svenska matproduktionen redan nu. Både för att ha säkra och hälsosamma livsmedel i fredstid och för att stå stadigare om läget blir sämre. Vi måste börja nyttja alla de fördelar som finns i vårt land. Vattnet, odlingsmöjligheterna, kunskapen och tekniken. Vi vet hur man gör och har möjligheterna att göra det. Det vi behöver är politiker som inser att mat är trygghet, kontroll och tillväxt. Som jobbar aktivt för utveckling och utbyggnad av det svenska lantbruket.