Gödsling pågår

Harvningen fortsätter och igår kom även gödingskörningen igång. Vi lejer in den tjänsten av Töva Maskinservice och Janis har kört både igår och idag. 

Fram och tillbaka, tjipp, tjopp, fort går det.

Vi lägger lite snålare med mineralgödsel i år på grund av att vi har mycket foder kvar och bra fart på markerna. Mängderna regleras också av hur mycket stallgödsel vi fördelar. Såklart.

 Ge och ta. För att skörda fint foder och i slutändan få fram mat får man ge jorden allt den behöver. Gödsling i olika former är en del av en välplanerad odling.

Handelsgödsel är dyrt så ingen gödslar i onödan. Bara så pass att jorden mår bra och producerar balanserat.

Gödselspridaren är en Rauch som kan lastas med tre ton åt gången.

Färdigt i morgon kanske?

Foto: Janis Spurins