Nu har Schäffern gjort comeback

Från att ha varit central maskin i den dagliga djurskötseln blev Schäffern förra året bänkad nästan helt och hållet. Nu har den ändå fått göra en comeback och får var med i veckrutinera igen. Vi har ändrat om laguppställningen och bänkade istället en traktor. 

Teambyte

Alldeles nyligen så bestod teamet för skrap och strö av Holländaren (kompaktlastmaskinen), 514 och Valtran (först vikarie, sedan ordinarie). Nu har vi gjort om det teamet genom att plocka bort 514 och kasta in Schäffern istället, dock inte med samma arbetsuppgift. Schäffern hoppar in och skrapar istället för Holländaren och Holländaren tar över 514s jobb vid skrapningen, men vid strö-momentet är uppställningen likadan som tidigare.

514 är numera utbytt
Nu får Schäffern och Holländeran ha hand om skrapningen istället.

Varför?

Världens viktigaste fråga, varför? Jo, för att Schäffern har lägre timkostnad än 514 och så slipper vi skita ner den i onödan. Den kan få stå ren och vila i väntan på andra uppdrag, det blir gott om timmar på den i alla fall. Sen så är faktiskt Schäffern smidigare att skrapa med än Holländaren enligt de som gör detta momentet oftast. Därför så känns det helt logiskt att använda Schäffern till skrapningen. Det är ju även så att maskiner sällan mår bra av att bara stå och det riskerar den att få göra alltför länge annars, så att hålla igång den känns bra.

Det syns nästan att Schäffern är biliigare än 514

 

Steg i rätt riktning

Tänkte däremot ta och säga att Holländaren vi köpte som först var tänkt att ersätta Schäffern helt och hållet försvarar sin plats bra. Schäffern har absolut varit en kanonbra maskin i rutinerna kring djurskötseln, det är det inget att snacka om, men den har varit ganska så begränsad till just detta. Holländaren har helt andra möjligheter i verksamheten och används mer flitigt än vad Schäffern tidigare gjorde. Schäffern har på sin livslängd på 16 år gått 6500 timmar och Holländaren som är lite drygt ett år har redan gått över 1000 timmare, det skvallrar om att den används betydligt mer.

 

Utvecklingen var helt klart ett steg i rätt riktning, men Schäffern försvarar fortfarande sin plats. Idag var den till exempel vikarie istället för Hollänadern som var på service.
Här inne försvarar den sin plats med.
Den som är mest nöjd över att Schäffern får rulla igen är nog mor. Det är lite av hennes favoritmaskin.