Främmande trädslag

Det har varit fortsatt bra röjningsväder, ett par minusgrader och till och med lite sol, så vi har fortsatt röja vår 14-åriga talldominerade blandskog. Jag skrev att beståndet var beskogat med vår standardmetod, dvs planterad gran och sådd tall men en del av beståndet är enbart sått och då med 80% tallfrö och 20% granfrö och det var markberett. Granen har kommit upp lite ojämnt, men på vissa delar fanns det gott om den. Tyvärr inte högst upp, där var det mest tall och också mest betat. Jag tycker ofta man ser mest betning på höjderna och det är väl för att älgen tycker om att stå högt och på så viss ha koll på omgivningen. Men det var så pass gott om stammar så det kommer att bli en fin skog här och nere i sluttningen såg det fantastiskt fint ut med en bra blandning av tall och gran samt en del björk.

Röjt
Massagrupp som vi lämnar

När vi var klara och kom ned till gården så passade vi på att ta bort en del salix som ramlat över stängslet till Bosses hägn, som är ett arboretum. Där har Bosse planterat en hel del främmande trädslag, bl a ett antal Nordamerikanska barrträd, balsampoppel, olika sorters lärk och masurbjörk och det växer på bra där inne. Det är en bit gammal åker som har fått ge plats åt alla möjliga olika sorters träd. Där salixen hade växt upp och fallit ned på stängslet var tänkt att ett bokbestånd skulle vara men tyvärr så överlevde bara ett fåtal bokar så nu är det lite energisalix istället.

Hägnet – jag är inne och Bosse ute

Om man är intresserad av främmande trädslag så har vi gjort ett avsnitt i podden om Bosses arboretum och det hittar ni här.