Röjning, törskate och en grävare

januari 17, 2020

Nu flyter gallring på så Bosse och jag har gjort annat i skogen. Bland annat så slutförde vi en röjning som vi hade påbörjat tidigare. Det är ett bestånd på drygt 3 hektar, är 22 år och som består mestadels av blandskog med en hel del stamkvistade tallar. När vi röjde här senast (måste ha…

Läs mer