Struntar näringsministern i jordbrukspolitiken?

Allvarligt att näringsminister Ibrahim Baylan (S) inte verkar prioritera jordbrukspolitiken.

Näringsminister Ibrahim Baylan (S) i mitten av bilden, men inte i Bryssel.
Foto: Nils-Petter Nilsson/TT

När landsbygdsministerposten nyligen försvann fick näringsminister Ibrahim Baylan (S) ansvar för jord-, skogs- och landsbygdsfrågorna i regeringen. Fast det kan diskuteras om inte mycket av den portfölj som jordbruksministern historiskt har haft snarare hamnat på miljödepartementet.

Läs mer om hur miljöministern har stärkt sin ställning jämfört med landsbygdsministern i dagens ledare: ”Tillsätt en jordbruksminister”

När det stod klart att näringsministern fick överta landsbygdsministerns ansvarsområden ställdes en hel del frågor hur Ibrahim Baylan (S) ska hinna med. Oppositionen var kritisk. Och oron verkar berättigad.

När Ibrahim Baylan nyligen intervjuades i ATL så får han frågan om hur han ska hinna med allt. Trots allt innebär hans nya ansvarsområde många möten i Bryssel. Eftersom mycket av jordbrukspolitiken bestäms på EU-nivå så träffas unionens jordbruksministrar oftare än andra typer av statsråd.

Men på frågan om han ska representera Sverige på EU-nivå på samma sätt som hans företrädare ger Baylan inget rakt svar. Näringsministern svarar:

Det beror på vilka frågor som är uppe.

Vidare säger Ibrahim Baylan att han tror att han inte kommer att vara med på jordbruksministerrådet på måndag den 19 juli.

Vad är det då han missar på jordbruksministermötet? Bland annat förväntas ministrarna godkänna rådets slutsatser om EU:s ekologiska handlingsplan.

Den som vill läsa mer om vad som ska behandlas på mötet i Bryssel kan göra det här: Dagordning – Rådets möte (jordbruk och fiske), 19 juli 2021

Det är viktigt för Sverige att vara representerat med ett statsråd på mötena i Bryssel. Det är där mycket av jordbrukspolitiken bestäms – före, under och efter möten. Genom att inte närvara frånsäger vi oss en del av möjligheterna att påverka.

Inom den gemensamma jordbrukspolitiken förväntas framöver stora och viktiga beslut. Att i det läget ha ett statsråd som inte vet hur mycket tid han har till jordbrukspolitiken är inte bara oroväckande, det är under all kritik.

 

Edvard Hollertz