Guide till kulturkriget i skogen

mars 19, 2021

Som om det fanns ett parallellt universum syns beskrivningar i några av landets stora tidningar som likställer det svenska skogsbruket med skövlingen av regnskog. Importerade föreställningar om skogsbruket i Sydamerika ska plötsligt göras till sanningar i Norden.

(mer…)

Nu är den här – Ledarbloggen

mars 18, 2021

Så och skörda. Det är grunden för vår civilisation. Det var när människan började bruka jorden som grunderna för dagens civilisation uppstod. Och, som det brukar heta, resten är historia.

(mer…)