Blir EU:s skogsstrategi droppen?

Läckt EU-dokument visar att det kan bli strid om skogen.

EU-kommissionen i Bryssel. Foto: Jean Marc Quinet/TT

Onsdag den 14 juli förväntas EU-kommissionen presentera ett gigantiskt klimatpaket. På Twitter har Centerpartiets Europaparlamentariker Emma Wiesner gjort en pedagogisk och lättsam genomgång av vilka förslag som kan förväntas.

Något som kan bli allt annat än lättsamt är däremot den skogsstrategi som kommissionen förväntas lägga fram under onsdagen. En som har läst utkast till skogsstrategin är Europaparlamentarikern Jessica Polfjärd (M). I en debattartikel i ATL inför att skogsstrategin ska presenteras skriver hon:

Oroväckande att strategin på flera sätt vill driva på för ett standardiserat EU-system för övervakning och skötsel av skogar. Det är steg som i praktiken öppnar upp för en maktförflyttning från medlemsländerna till Bryssel. Det här är inte vad Europaparlamentet har efterfrågat.

Jessica Polfjärd har även tidigare krävt att Europaparlamentets position i skogsfrågan respekteras av kommissionen. Skogen är en så kallad nationell kompetens. Skogspolitiken ska helt enkelt inte bestämmas på EU-nivå.

Det är inte heller bara till höger som EU-kommissionens skogsstrategi skapar oro, utan även på den andra sidan om den politiska mitten uttrycks farhågor om den inslagna vägen. I Dagens Arena skriver Susanna Kierkegaard:

Ska svenska skogsägare bära kostnaden för franska bönders utsläpp? Det är inte särskilt rättvist. EU-kommissionen underskattar svenska politikers upplevelse av att bli överkörda gång på gång – i budgetförhandlingar, frågan om att låna pengar gemensamt och inte minst i det annalkande minimilönedirektivet. En strid om den svenska skogen kan bli droppen.

Vad skogsstrategin slutligen säger står dock snart klart. Ännu vet vi inte säkert exakt hur formuleringarna blir.

Men en läckt version av skogsstrategin som undertecknad har tagit del av är ifrån de allra senaste dagarna, och om den blir verklighet kan det förväntas strid. Visserligen har en hel del förbättrats om måttstocken är den version av skogsstrategin som Dagens Nyheter skrev om för snart en månad sedan. Men det gör den långtifrån tillfredsställande. Även om skrivningar har mildrats, bland annat kring synen på produkter tillverkade av biomassa, så lämnas en hel del öppet för tolkning.

Det ligger när till hands att tro att den flitigt citerade version av skogsstrategin som uppmärksammade i DN för omkring en månad sedan var strategiskt läckt. Det lär ha varit en del i förhandlingarna, så som det ofta är i EU-politiken. Positionerna var medvetet långtgående, för att det skulle finnas utrymme för kommissionen att backa och ändå kunna driva igenom sin i grunden kontroversiella linje att göra skogen till en fråga för EU.

För även om kommissionen nu backar från en del av de mest kantiga och långtgående skrivningarna i den så omskrivna versionen så kvarstår att det är ett kraftigt ökat maktanspråk över skogen som EU-kommissionen lägger fram. Och det  – att flytta makten över skogsbruket, som byggde och bygger det svenska välståndet – finns det knappast ett folkligt stöd för i Sverige.

 

Edvard Hollertz