Efterfrågad avfolkning i skärgården?

”Intrycket är att allt – precis allt – är förbjudet.”, det skriver i dag skärgårdsbon och entreprenören Johan Pensar i en debattartikel i ATL.

Pensar vill bygga en skärgårdsby på mark som tillhör familjens gård. Något han tycker går helt i linje med politikens intentioner om en levande landsbygd. Men att omsätta visionerna till handling har visat sig svårt.

Texten av Johan Pensar lyfter en intressant fråga. Hur ska det gå att utveckla i grunden attraktiva landsbygder som många, särskilt fritidshusägare, inte vill ska anpassas till det moderna livet?

(mer …)