Mera Björk -En skogskväll med Södra

Skogsbrukscertifieringen säger: -Mera löv! -Men, Hur? säger jag

Vad är rätt väg att gå när det är dags att föryngra skogen? Vilttryck, torka, värme, ekonomi, mångfald…. Ärligt talat så har jag svårt att veta vad som kan tänkas vara rätt väg om 60-70 år. Men jag har nu fått lite skötselråd för hur björk behöver skötas och den stora utmaningen är att hålla koll.

Torsdagskvällen tillbringades hos Sven och Carina Åkesson i Odensjö, strax söder om Växjö eller strax Norr om Huseby utmed väg 23. Vi var ett 50-tal skogsägare och diskussionerna givande.

Med på kvällen var Bennie Johansson och Magnus Lindén, från Södra och de visade oss björkens utveckling från frö till massa eller faner.

Gran kontra Björk?

En björk kan sprida sina frön 100meter, det betyder att det räcker med 1 träd per ha. Pratar vi barrträd är det 50 träd per ha. Björken är gratis om man inte väljer att plantera förädlad Ekebo 5, men den naturligt föryngrade björken växer saktare än den planterade.

Det viktigaste är att ha många stammar att välja mellan och det som spelar roll är genetiken (raka, välväxta, bra kronanlag) och ljuset vilket hjälper till att skapa grönmassa/kronan och därmed få en bättre tillväxt.

Rätt åtgärd i rätt tid

Det gäller att låta björken trängas, men samtidigt röja och gallra i rätt tid, för annars blir det för lite grönmassa och för rangliga träd. Tumregeln är att 50% ska bort vid varje åtgärd.

1.Röj 2-3m höga, 4000-5000 stammar
2.Röj 4-5m höga, 2500-3000 stammar
3. Gallra 12m höga, 1200-1500 stammar
4. Gallra 17m höga, 600-700 stammar
5. Gallra 20m höga, 300-400 stammar
6. Föryngringsavverkning ca 45 år  (över 18cm är sågbart virke)

Magnus går igenom hur man ska tänka vid nästa gallring. Här är det ett 29 årigt naturföryngrat björkbestånd. Hälften skulle vara lämpligt att ta bort. Just nu 15m höga och ca 1300 stammar.

Det gäller att tänka på att kronan ska vara ca 40% av trädets höjd, då det är bladen som producerar virket.

-Det behövs över 10 000 liter vatten för att få fram ett par jeans, då kommer kanske björkmassa till kläder att bli än mer aktuellt då klimatet ändras och vi blir än mer miljömedvetna…

Bennie går igenom ett annat bestånd och även lämpliga åtgärder. Det här beståndet är 16 år, 14m höga och 1600 stammar.

 

-Är kronan 30% av trädets höjd, tappar man ca 70% av tillväxten. Det gäller att hålla koll.

Kvällen avslutades med grillad korv, ett par regnstänk och ett trevligt samtal med mina skogskvälls vänner Torbjörn Karlsson, Evert Nylander och Tryggve Hågård. Everts jacka avslöjar att han tillhör förtroenderådet Västra Värend.

Skogliga hälsningar från Mörteleks Frälsegård -En skogsgård mitt i Småland