Södra Sveriges största vindkraftspark

I Uppvidinge uppför just nu Stena (ett av Sveriges största familjeföretag) tillsammans med pensionsbolagen AMF, KLP och Alecta, södra Sveriges största vindkraftspark -Tvinnesheda.

Häftigt studiebesök i parken med Projektledare, Dan Sandros, från SR Energy

-Det är 47 verk
-Totalhöjden är 191 meter
-De kommer att försörja ca 120 000 hushåll i närområdet.
-Årsproduktionen är 600GWh

Vi i södra Sverige, elområde 4, behöver producera el är för att vi ska få ner våra elkostnader. Det fungerar inte att företag på andra sidan gränsen i tex. Vetlanda som arbetar med samma sak som företag här i Uppvidinge inte ska ha samma förutsättningar bara för att någon har sagt att på ena sidan är det elområde 3 och på den andra 4.

Nu i maj var priset per kWh :
57,9 öre/kWh i elområde 1
57,9 öre/kWh i elområde 2
102,9 öre/kWh i elområde 3
139,1 öre/kWh i elområde 4

Priserna påverkas av produktion och förbrukning och därför är den här satsningen viktig för oss.

Leveranserna kommer via Oskarshamn till Åseda.

Men vi måste hjälpas åt och påverka så att alla kommuner som hjälper till med Sveriges energiförsörjning också får ersättning för detta. Staten har tillsatt en utredning, det är ett bra första steg. Det gäller bara nu att riksdagen levererar ett beslut om en rimlig och bra ersättning till Sveriges vindkraftskommuner.

Skogliga hälsningar från Mörteleks Frälsegård -En skogsgård mitt i Småland