Grot blir värme till Växjöbona

Julfriden är slut och det dånar rejält i Mörtelekaskogen. VEAB och Växjös fjärrvärmekunder behöver flis och just nu går lastbil efter lastbil från oss till Växjö.

Containrarna, färgklickarna, står överallt i skogen, eller förhoppningsvis strategiskt rätt.

Rishögarna med grot (grenar och toppar) flisas

och töms i containrar.

som hämtas av  lastbilen och körs till värmeverket.

Tack grabbar för hjälpen, det hade tagit ”lite” längre tid att göra detta med den lille maskinen…

Skogliga hälsningar från Mörteleks Frälsegård -En skogsgård mitt i Småland.