Bryssel -LRF, Lantbrukarnas Riksförbund

      EU och Bryssel är för mig: -Byråkrati, krångliga regler och långt borta från verkligheten!

Med frågeställningar som ”Vad är meningen med svenskt jordbruk” och ”Ska vi plugga lagar eller producera mat/vårda öppet landskap” såg jag framemot besöket hos LRF  i Bryssel.

Anna Ek och Amanda Björksell tog emot på Copa Cogecas kontor (EUs största paraplyorganisation för lantbrukare och lantbrukskooperativ) och berättade om deras arbete och svarade på frågor.

Varför måste LRF ha ett kontor i Bryssel?
– Vara nära för att ha insyn och lobba
– Förståelse för systemet
– Påverka på ett annat sätt i Bryssel än i Sverige
– Gemensamt kontor (Copa Cogeca)

För en medelstor svensk mjölkgård är det ungefär 650 regler att hålla reda på och 90% av dem kommer mer eller mindre från EU. När vi pratar psykisk ohälsa pga ekonomi, medias polariserade bild och osäkerhet är den kring 25%.

En av grundplåtarna i EU är en gemensam jordbrukspolitik och samtidigt skiljer det mycket på ett sydeuropeiskt jordbruk och ett i Sverige. Men 1990 när svenska myndigheter började avreglera det svenska jordbruket behövdes EUs styrka och jordbruksvänliga politik. Nu är det än en gång viktigt att vi tillsammans visar på vår roll när det gäller klimat och självförsörjningsgrad.

LRF består av 140 000 medlemmar och 70 000 företag uppdelade i 955 lokalavdelningar som känner sin närmiljö. Copa Cogeca företräder mer än 22 miljoner europeiska jordbrukare.

Den nya naturrestaureringslagen
– Ministerrådet har inte antagit den än och just nu är det 2.75% övervikt för ett antagande, men det arbetas hårt för ett nej. Men här lyfts Emma Wiesner och Jessica Polfjärds hårda arbete med att få fram ett bättre förslag än det som lyftes från början. Det går att påverka, men det är svårt när inte alla länder (här lyfts bla Spanien) förstår att detta kommer att påverka landets jordbruk och livsmedelsförsörjning negativt.
När det gäller den biologiska mångfalden finns redan krav FNs.

4 miljarder människor ska rösta 2024. Att trygga livsmedelsförsörjningen är en av de viktigaste frågorna och då måste vi ha en långsiktig, stabil och trygg politik.

Aktuella frågor är:
-Produktion
-Geopolitik
-Inflation
-Grön omställning
-Djurskydd
-Handelspolitik
-CAP (EUs gemensamma jordbrukspolitik)
-Stora rovdjur
-Utvidgning av EU
-Klimatanpassning
-Bondedemonstrationer

Vissa frågetecken har rätats ut och nya bildats…
Om vi nu ska återställa naturbeten alá 1850, men samtidigt har vi en avskogningsförordning som börjar gälla under 2024. -Varför ska de ”krabba te allt”?

Skogliga hälsningar från Mörteleks Frälsegård -En skogsgård mitt i Småland