Lantbruksstöd till alla

6 oktober, 2016

elin-bergstrom Vi tar det igen. På förekommen anledning nu när Cecilia Wikström, L, föreslår att man borde bekosta tågkort för ungdomar med pengar från lantbruksstöden.  

Som om lantbruksstöden är någon sorts extrapengar som skänks bort till bönder? Som om det är pengar som bara finns, som inte är till någon särskild nytta för hela svenska folket? Som om dessa medel lika gärna skulle kunna gå till något annat?

Så vi tar det igen.

Lantbruksstöd är inget nytt påfund utan finns sedan länge i olika former i de flesta moderna samhällen. Lantbruksstödens syfte är att vi ska ha en fungerande matproduktion och att människor ska ha råd att både köpa livsmedel och kunna konsumera annat.

Eu’s stödsystem för lantbruk handlar alltså inte om att skänka pengar till bönder. Eu’s stödsystem handlar om att vi alla ska ha råd att ha mat på bordet. Oavsett hur marknaden svänger och skördarna slår. Man vill motverka ett samhälle där mat är en klassfråga.

Lantbruksstöden är alltså i själva verket ett konsumentstöd. Pengar som sätts in i produktionsledet för att maten man köper i affären ska ha ett överkomligt pris.
Utan lantbruksstöden skulle maten vara väldigt mycket dyrare.

frostmorgon

Alla medlemsländer betalar höga avgifter till EU. Staliga pengar. Skattepengar. Som man skickar in i unionen med målsättningen att det ska vara en bra affär, att man ska få tillbaka mer än vad det kostar. På olika sätt.

En viss del av det vi satsar får vi tillbaka i reda pengar. En stor del via lantbruksstöden. Tack vare den ersättningen kan lantbrukare sälja sina produkter till ett orimligt lågt pris sett till produktionskostnaderna. Ett underpris. En prissättning där kostnader och intäkter inte balanserar förrän stöden lagts till. En prissättning som innebär att varorna kan fortsätta att ha ett lågt pris även i butiken.

Kalla det konsumentstöd i stället. Matprissubvention.  

Hur stöden är utformade är en annan sak. Hur de ibland låser in och försvårar utveckling och smart produktion. Hur de regleras av ett stelbent och verklighetsfrämmande regelverk och hur kontraproduktiva de är i många fall. Men det är en annan diskussion. I det här fallet handlar det om den uppfattning som så många har, den villfarelse som till och med politiker uppenbarligen går med, att lantbruksstöden inte fyller någon funktion för andra än möjligtvis bönderna.

Vi måste försöka lyfta blicken när det gäller detta. Försöka förstå att alla som handlar mat och äter får del av lantbruksstöden. Alla.

 

 

Proteinkoncentrat och filé!
Så var det färdigtröskat