Gödningen utkörd

 

Gödning, handelsgödsel, konstgödsel eller mineralgödsel. Man kan säga lite olika men det är i alla fall gödsel till åkrarna så att vi kan hålla jorden näringsrik och producera bra foder till våra djur. Torbjörn från Töva Maskinservice har varit här och spridit den. Då vet man att det blir riktigt gjort!

Mineralgödseln vi använder är ett komplement till stallgödsel. Vi har såklart ett kretslopp där vi tar tillvara gödseln från våra djur och använder den i odlingen men det behövs även lite extra.


Spridaren är en hudrauldriven Rauch med vågceller och sektionsavstängningar. Torbjörn kör med hjälp av GPS för att kunna gödsla med riktigt bra precision.

För att ge tillbaka det jorden ger oss, och för att skapa goda förutsättningar för kommande odling, är det viktigt att gödsla. Och att gödsla rätt. Näringsämnena ska hamna hos jorden och grödorna och ingen annanstans.

Det viktigaste för att bibehålla en bra odlingsjord är genomtänkt odling. Man måste anpassa sig efter naturen och samarbeta med den. Det innebär bland annat att man måste planera sin odling långsiktigt och välja rätt gröda till rätt jord. Ett bra växelbruk är också viktigt, det vill säga att man varierar grödorna och inte bara odlar samma sak.

Oavsett vad man odlar behövs gödsel. Det man odlar kan växa tack vare näringen i marken och den måste på något sätt ges tillbaka. Gödsel kan vara stallgödsel från djur, gröngödsel (växter som plöjs ner) och, som ett komplement, mineralgödsel. De ämnen som finns i gödsel är bland annat kväve, fosfor och kalium. Olika marker är har olika behov och för att kunna gödsla med största precision kan man ta jordprover och kartlägga sina åkrar utifrån dem.

Vissa grödor, som exempelvis klöver och baljväxter kan själva fixera kväve från luften och på så sätt hjälpa till med sin egen gödsling. Det är supersmart!