20: Den moderna mjölkkon

Bondebloggens julkalender: ”Visste du detta om svenskt lantbruk?”

Tyvärr vet inte alla hur det ser ut i en modern mjölkladugård och många har bilden av uppbundna kor och mörka stallar. 

Det stämmer att det fortfarande finns uppbundna ladugårdar i Sverige men det behöver inte vara en dålig miljö för korna. Bra luft, ljus miljö och bra golv kan göra ett uppbundet system djurvänligt och funktionellt. I en uppbunden ladugård där korna står i bås har man dessutom unika möjligheter att sköta och pyssla om varje ko helt individuellt. Kor i ekologisk produktion ska även rastas flera gånger i veckan om de står i en uppbunden ladugård.

Dock byggs det inga nya uppbundna stallar idag. De nysatsningar som görs inom svensk mjölkproduktion sker för lösgående kor och man fasar därmed ut det uppbundna systemet efterhand.

De flesta svenska mjölkkor går fritt i stora, fina lösdriftsstall. De äter när de vill, socialiserar med varandra, vilar och har det bra. Beroende på vad man har för mjölkningssystem kan de antingen mjölkas i mjölkgrop eller av en mjölkrobot. Om man öppnar dörrarna på sommaren är det inte ens säkert att de vill gå ut, så bra trivs de i sina ladugårdar.

Men utegång är fint det med! Kolla här:

Mjölkroboten är som en sorts station som korna går till själva när de vill bli mjölkade. Ofta får de även kraftfoder i eller i anslutning till roboten. Roboten läser av vilken ko det är som kommer via en transponder på hennes halsband. All data om kon lagras i en dator såsom mjölkmängd och antal gånger per dygn som hon går dit. Roboten tvättar och mjölkar och läser av kvaliteten på mjölken. Om kon av någon anledning inte kommer till mjölkning varnar roboten.

Fördelar med mjölkrobot är att lantbrukaren inte behöver hålla fasta tider för mjölkningen och även att man slipper de förslitningar i kroppen som kan komma av många års manuell mjölkning. Men en mjölkrobot betyder inte att man kan lägga mindre tid hos sina djur. Man blir mer flexibel men måste vara på plats. Man måste även vara duktig på att se beteendeförändringar eller annat för att alltid veta att djuren mår bra.

En annan typ av mjölkning av lösgående kor sker i mjölkgrop. Oftast två gånger per dygn men ibland tre. Korna står vid sidorna av en nedsänkt arbetsgrop (typ smörjgrop/verkstadsgrop) och den som mjölkar kan stå upprätt och jobba.
Med en mjölkgrop ser man sina kor individuellt två gånger varje dag. Man märker direkt om något besvärar dem utan att få ett larm eller behöva spendera lika mycket tid ute i lösdriften. Man slipper även den ständiga passningen som en robot innebär, för när mjölkningen är klar så är den klar. Den larmar inte när som helst på dygnet som en robot kan göra.

Vilket mjölkningssystem man än väljer (det finns fler också, det gamla uppbundna systemet och moderna mjölkkaruseller, googla!) så är det varje lantbrukares viktigaste mål att ha friska och välmående kor. En ko som mår gott har förutsättningar att mjölka bra och leva länge. Och så är hon rolig och trevlig att jobba med. För att må bra behöver hon bra foder, en skön liggplats och regelbunden klövvård. Och såklart både stimulans och lugn och ro. Stimulans får hon av att vara en del av en flock och att socialisera med andra kor. Lugn och ro kommer av rutiner och en bra miljö utan överraskningar som höga, plötsliga ljud och en massa spring och stress.

Kalknäs Gård i Undrom har lånat ut bilderna. Tack så mycket!

Det här är bara ett litet skrap på ytan när det gäller mjölkproduktion. Det går att berätta väldigt mycket mer och det bästa är ju när mjölkbönderna själva förklarar. Ett tips om en mjölkproducent att följa på sociala medier är Bondbönans Blogg. Jättefina bilder och bra förklaringar. Och kor i mängder!