Det där man vill göra

Ingen vår utan kulvertering. Det är sedan gammalt. I år var det ett öppet dike i Gårdtjärn som kunde läggas igen när Svenne så passande var i närheten med grävaren.

Undrar om Danne har fått sitt lystmäte tillgodosett för ett tag nu? Eller så har han bara fått blodad tand igen, det återstår att se. Ett dike mindre är det i alla fall att köra runt eller över på vår arrendemark i Gårdtjärn.

60 meter närmast vägen hade kulverterats ifjol och nu blev det 140 meter till och hela det öppna diket är borta.


200 mm trummor eftersom vattnet bara ska förbi åkern och inte dränera i det här diket.

Projektet gick snabbt och effektivt. Svenne från Bröderna Östlings Gård och Maskintjänst var i krokarna och kunde rycka in och peta ner rören åt oss. Grävaren är en 12 tons Atlas hjulgrävare och Danne var där med vår L60.

Varför fixar man så mycket med mark som man inte äger kanske någon undrar? Jo, man tjänar igen en hel del på att kunna köra effektivare och öka avkastningen på grödorna. Dessutom finns det fortfarande markägare som uppskattar att man rustar upp och som gärna är med och finansierar. Omhändertagen åkermark höjer ju värdet på fastigheten även om man fortsätter arrendera ut marken.

Fast egentligen tror jag att det handlar också om något annat också. Något mer.

Något mjukare och djupare som också har ett värde. Jag tror det är själva samverkan med naturen och en önskan att kunna bruka marken på bästa sätt. Att förbättra, hjälpa till, nyttja all potential. Och för att inte tala om känslan att köra över en fin och levande åker och veta att precis här låg det ett dike eller ett stenröse förut. Eller ett stort blötområde där inget kunde växa. Att skapa bästa möjliga förutsättningar för liv, det är något som är djupt rotat i bondesjälen.