Vuxet beslut

5 november, 2018

Jag livnär mig delvis på att djur dör. Det kanske låter hemskt men det är inte desto mindre sant. Många andra livnär sig på att servera eller äta de djur som jag har fattat beslut om att de inte ska få leva längre. Tack vare oss lantbrukare är det många som slipper ta beslut som förr tillhörde vuxenlivet för nästan alla.

 

Sen förra blogginlägget har mina söta kvigor blivit kött. I rektangulära håra platta paket har de nått slutkonsument för att postmortem hamna i en stekpanna. Hos kunder som njuter av gott kött. Gott kött börjar med att något djur föds. Själva målet för detta djur kan vara att bli en god måltid. På vägen ditt får vi lantbrukare glädjen av att leva med dessa djur, se dem utvecklas, och ta del av deras nyckfullhet. Att vara djurhållare är att verka i alla hörn av guds rike. För det är även upp till oss om något ska födas. Ett stort ansvar vilar på lantbrukarna.

Människor är mer värda än djur

Ibland hörs det tongångar om att människor och djur skulle ha samma värde och samma rättigheter. Enligt mig stämmer inte detta. Vad skulle det göra mig till i sådant fall? Människor är alltid mer värda är djur. Vissa människor är för mig värda mer än andra människor. Och vissa djur är för mig mer värda än andra djur. Tycker inte det är konstigt alls.

 

Jag finner ingen glädje explicit i att skicka djur på slakt. Men kanske gör det mig lite mer mänsklig än tvärt om.  På landet är saker mer bokstavligt på liv och död. Även djurens liv är en del av detta ständigt pågående skeende. Mina kvigor skapar även de både liv och död. Utan kvigorna skulle vi på gården inte ha den fantastiska mångfald av olika arter som vi har idag. Visste du till exempel att snokarna har försvunnit i Norrland? De är beroende av kossornas gödsel för sina ägg. När kossorna försvinner så försvinner även snokarna. Mularnas bete skapar livsbetingelser för en myllrande mångfald som är unik i världen. Något att vara stolt över. Och utan kvigorna skulle dessa livsmiljöer helt enkelt försvinna.

 

Naturvårdsverket och #veggonorm

På onsdag ska jag på möte med Naturvårdsverket. Mötet handlar om bevarandet av biologisk mångfald. De, alltså myndigheten som har ansvar för att bevaka utvecklingen av mångfalden, serverar endast vegetarisk kost på detta möte. Jag anser att myndigheten genom att inte servera kött aktivt motarbetar alla böndernas hårda jobb med att bevara biologisk mångfald!

Varje beslut man gör är en moralisk handling. Troligen har någon på myndigheten fattat beslutet om vegetarisk kost på grund av att denne inte klarar av att ta ett vuxet beslut som handlar om att ett djur måste att dö.

 

 

Jag heter Rickad Axdorff, tack!

 

twitter.com/axdorff

Syltryggar
Mina första bloggrader