Inga mer Nyckelbiotoper

Nyckelbiotopsinventeringen vid slutavverkning har upphört eller kommer att upphöra. Ni vet väl varför.  För att skogsbrukaren ska kunna hugga ner nyckelbiotopen. Då kan landsbygd och industrin rulla på och folk få mat på bordet, köpa dockor och lego till jul, underhålla vägen till dagis och all annan samhällsnytta. Troligen dröjer det ett år och mycket kan komma att hända innan dess.

 

Jag håller på att hjälpa en skogsägarfamilj som, om reglerna ändras när jag föreslog det för myndighetschef för så där tre år sedan, inte hade förlorat mångmiljonbelopp. Pengar som staten tar ur bakfickan av vanligt hederligt folk och stoppar i egen ficka. År av funderande och samförståndsmöten har faktiskt gett bra resultat.  Jag har inte talat med familjen än men nu kommer det bli stopp på roffandet.

Mycket talar nu för att Nyckelbiotopsbegreppet kanske försvinner. Klarar certifieringsorganen av att inte tappa bort makten över varumärkena FSC och PEFC så kommer vi kunna avverka de skogar som annars skulle vara omöjliga att avverka då ingen köper nyckelbiotopsvirket av oss.

 

Så fort skogsbrukare vet bestämt att beslutet är fast är jag övertygad om att vi kommer se en ökad avverkningsanmälan av områden med gammal skog som ligger i gränsfallet av att konfiskeras. Ett bra beslut som kommer få hjulen att börja snurra.

 

Jo förresten. För den som tror att mångfalden kommer bli lidande så är det min fasta övertygelse om att så inte är fallet. Skulle nog tro att det blir tvärt om eftersom markägare nu kan välja själva vad som är skyddsvärt.

 

Jag heter Rickard Axdorff, tack!