Skogsägarmöte med Siljan Skog

Som en del av mitt företagande på landsbygden far jag runt och föreläser om skog, skogspolitik och landsbygdspolitik. Jag har som ni vet ett stort intresse av politik utan att vara politiskt knuten till något parti. Brukar klassa in mig som ”banjohögern” om någon måste veta.

 

Igår var jag och föreläste på en välbesökt skogsmässa som Siljan skog arrangerade på rovdjursparken i Grönklitt utanför Orsa i Dalarna. Min rubrik för dagen var: Skogen och den politiska utvecklingen eller Nu blåser vi bönderna.

Som en av punkterna försökte jag beskriva några av de trender som vi kan läsa om i media. Saker som kommer att inträffa om vi inte blir bättre människor. Om alla trender som olika journalister rapporterar om från höger och vänster kommer slå in, vilket det naturligtvis inte kommer göra, kommer följande scenario bli till verklighet.

 

  1. Människan måste kunna tillgodogöra sig gräs eftersom att 70 procent av den areal, där vi nu producerar gräsätande animalier/mat, inte är lämpad för vegetabilier som är smältbara för människor. Alternativet är massvält.
  2. Förnödenheter & energi uppstår ur tomma intet eftersom vi inte ska förbruka olja, inte bygga ut älvar, inte elda torv, varken vind- eller solenergi räcker, inte använda kärnkraft.
  3. Då den politiska socialistiska inriktningen oavsett partier är att allt ordnar sig bara staten får vara med och bestämma/äga lite mer så kommer vi få politiskt kvoterade styrelsemedlemmar i privata företag. På så vis kommer det bli lätt att fatta rätt beslut med rätt värdegrund och norm.
  4. Orsa kommer ligga under vatten eftersom isen smälter
  5. Nån/några miljoner flyktingar kommer till Sverige vilket kommer krascha vår ekonomi och välfärd. Sveriges kommuner och landsting, SKL, har redan flaggat för att det om inte redan skett så kommer det att ske.
  6. Vi kommer ha en EU-stat och inom den kommer det var mer eller mindre inbördeskrig.
  7. På grund av mänsklig aktivitet kommer hälften av alla arter dött ut.

 

Skogen och skogspolitik är inte en isolerad ö där vi kan tala om antalet oätliga svampar längre. Skogen har en framtid om vi bara tillåts att hugga ner den med jämna mellanrum. Det är inte helt givet och vi behöver alla försvara oss inför det allmänna när det tar för sig i en allt högre takt.  

Jag heter Rickard Axdorff, tack!