Inga mer Nyckelbiotoper

18 december, 2019

Nyckelbiotopsinventeringen vid slutavverkning har upphört eller kommer att upphöra. Ni vet väl varför.  För att skogsbrukaren ska kunna hugga ner nyckelbiotopen. Då kan landsbygd och industrin rulla på och folk få mat på bordet, köpa dockor och lego till jul, underhålla vägen till dagis och all annan samhällsnytta. Troligen dröjer det ett år och mycket kan…

Läs mer

Ta krafttag mot dålig (skogs)hygien!

29 november, 2018

Skogshygien borde få en renässans inom en snar framtid. Jag kommer väl ihåg den gamla goda tiden innan FSC/PEFC och annan hysteri då skogsbrukare städade i skogen. Då fanns det mindre mat till skadeinsekter.   Nuvarande skogspolitik med ”naturvård” i form av oskötta  skogar och lämnade träd kors och tärs samt mer död ved i…

Läs mer