Ta krafttag mot dålig (skogs)hygien!

29 november, 2018

Skogshygien borde få en renässans inom en snar framtid. Jag kommer väl ihåg den gamla goda tiden innan FSC/PEFC och annan hysteri då skogsbrukare städade i skogen. Då fanns det mindre mat till skadeinsekter.   Nuvarande skogspolitik med ”naturvård” i form av oskötta  skogar och lämnade träd kors och tärs samt mer död ved i…

Läs mer