Ta krafttag mot dålig (skogs)hygien!

29 november, 2018

Skogshygien borde få en renässans inom en snar framtid. Jag kommer väl ihåg den gamla goda tiden innan FSC/PEFC och annan hysteri då skogsbrukare städade i skogen. Då fanns det mindre mat till skadeinsekter.

 

Nuvarande skogspolitik med ”naturvård” i form av oskötta  skogar och lämnade träd kors och tärs samt mer död ved i skogen är troligen det verkliga problemet till att Skogsstyrelsen tvingas ta krafttag mot granbarkborren. Jag tycker de borde ta krafttag mot att det städas för dåligt i skogen.

 

Jag har idag gått runt i skogen och letat efter var det behöver städas i min egen skog. Och på ett par platser hittade jag stående skog som är dålig och nedsatt som behöver städas bort. På några håll hittade jag gamla torra träd, de får vara kvar i skogen, och runt dessa var i regel träd angripna av granbarkborrar. Således, även min egen skogshygien luktar illa.

Logiskt

Jag tror att (nä någon forskning verkar inte finnas) grundpopulationen av granbarkborrar i skogen förr i tiden var lägre. Det vill säga att den vilande armen av barkborrar som alltid finns mellan större utbrott är fler idag. Med tanke på att en granbarkborre kan föröka sig till tjugofem stycken under ett år så är det logiskt att en ökning av grundpopulationen får förödande konsekvenser när det exempelvis är mycket varmt och torrt. Torkan och värmen har säkert varit förutsättningen för årets utbrott av barkborrar. Men min spaning är att grundpopulationens storlek är det verkliga problemet som behöver åtgärdas. Och det går att åtgärda till skillnad från mycket annat.

Ut och städa med dig

Ut och städa med dig och har du gamla bestånd med slitna träd som kan bli nästa års yngelhärdar kan det vara läge att fimpa hela beståndet för att rädda omgivande friska bestånd. Det går inte att skylla på att man inte eldar med ved längre eller att man inte bor på orten. Det kan bli mycket dyrt för dig och dina grannar.

 

Jag heter Rickard Axdorff, tack!
twitter.com/axdorff
Älgplågan, skjut alla plågoandar så löser det sig!
Låt inte myndigheterna krossa dig