Vad är ett hållbart skogsbruk?

Så här i helgtider när vi passar på att ta lite ledigt från skogsbruket så får man lite mera tid till reflektion och en sak som jag har funderat på är vad är ett hållbart skogsbruk. I mitten på november anordnade Skog och träinstitutionen på Linnéuniversitetet en temadag om hållbart skogsbruk och jag var inbjuden som föreläsare. Jag fick bara 30 minuter men jag uppskattade inbjudan mycket och det gav mig möjlighet att fundera igenom vad som är hållbarhet för mig. Vi som jobbar i och med skog/lantbruk tar ofta för givet att det vi håller på med är hållbart och att alla förstår det också. Men så är det nog inte och det ser man ju i debatten, som tidvis kan vara ganska vass, mellan miljörörelsen och skogsbruket. Så jag tänkte gräva lite djupare i den här frågan och presentera vad som är hållbarhet i skogen för mig.

Och se det här som en iterativ process, dvs den får växa fram successivt, jag påstår inte att jag sitter inne med alla svaren men om vi diskuterar, vänder och vrider på begreppet hållbarhet i skogen kanske debatten kan komma framåt och jag vill gärna dra mitt strå till stacken genom att skriva om hållbarhet i en serie blogginlägg.

Hög tillväxt ger hög CO2 inlagring

Låt oss börja med själva begreppet hållbarhet. Brundtlandkommissionen beskrev hållbarhet så här: ”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”

Jag har listat sex områden hittills som beskriver hållbarhet i skogen för mig. Det är följande områden:

Hög biologisk mångfald
– Inga monokulturer

Lönsamhet & uthålligt
– Fokus på kvalitet ger lönsamhet
– Skapa lokala arbetstillfällen ger en levande landsbygd

Skapa klimatnytta
– Hög tillväxt och substitution

Skapa starka skogar och minska riskerna
– Storm, torka/brand, insektshärjningar, rotröta, betning

Balans mellan vilt och bete
– Skapa mat för klövviltet

Generell hänsyn, oskadade kulturmiljöer och höga sociala värden
– Noggranna förberedelser inför slutavverkning & gallring
– Orientering

Jag tänkte skriva ett inlägg om respektive område och plocka fram någon del som jag tycker är viktig för området och hur vi gör i skogen. Det blir inte heltäckande, men en start.

Vad tror ni, kan det här vara ett intressant område att djupdyka i?
Hör gärna av er med kommentarer och synpunkter. Har jag glömt någon viktig del? Är jag ute och cyklar mer än vanligt?