Hållbart skogsbruk del 2 – Hög biologisk mångfald

I förra inlägget beskrev jag mina tankar kring ett hållbart skogsbruk i stort. Nu är det dags att fördjupa oss i de sex olika delarna, där del ett är hög biologisk mångfald. Här kan man naturligtvis diskutera fram och tillbaka vad hög biologisk mångfald är. Ett roligt exempel på hur svårt det är att definiera detta hände under Höstexkursionen 2018. Då var Sveaskog markvärd och exkursionen skedde i trakterna runt Malå, utanför Lycksele. Peter Bergman, naturvårdschef på Sveaskog och mycket kompetent och karismatisk, gjorde en presentation ute i skogen. Han ställde frågan vilka som var positiva till hög biologisk mångfald och genast åkte hundratals händer upp i luften, bl a mina. Sedan ställde han följdfrågan, nämligen vilka kan definiera vad hög biologisk mångfald är? Då var de flesta händer nere, mina bl a.

Ett bra och stort steg mot biologisk mångfald är att anlägga blandskog, det vill säga en skog som innehåller max 70% av ett trädslag och enligt den definitionen är cirka 28% av skogarna i Sverige blandskogar, enligt Skogsstyrelsen. Eller annorlunda uttryckt, 72% är inte blandskogar och det är en onödigt hög siffra tycker jag. Blandskogar har, förutom att den ger en högra biologisk mångfald, många andra fördelar också. Risken för olika skador minskar med en blandskog, till exempel är en blandskog stabilare mot storm, mot brand, mot insektsangrepp, mot rötspridning och betning. Man får en ljusare och trevligare skog, som också innehåller en mer levande fältskikt (jämfört med ren granskog) där blåbärsris, lingonris och ljung kan växa vilket ger mat till klövviltet. Och så påstår jag att tallens kvalitet blir högre i ett blandbestånd jämfört med ett rent tallbestånd.

Röjning av löv i blandskog

Det mesta av de här fördelarna är ganska intuitiva tycker jag förutom att tallens kvalitet blir högra i ett blandbestånd, det är en mera empirisk upptäckt som antagligen hänger samman med att man får ett annorlunda mikroklimat (fuktigare och mörkare) som i sin tur skyndar på kvistrensningen på tallen.

Den som vill djupdyka i detta och läsa in sig på hard facts från forskningen, kan jag rekommendera denna läsning, en publikation från Future Forest:
Replacing monocultures with mixed-species stands: Ecosystem service implications of two production forest alternatives in Sweden

Metoden som vi använder för att anlägga en blandskog är oftast (inte alltid) genom att:
1) Avverka på vintern och lämna kvar frötallar (ca 40/ha)
2) Låt GROT ligga kvar så den barrar av och lämnar näring
3) Kör ut GROT sen höst
4) Markbereda (om marken är sådan) sen höst
5) Plantera gran 1250 – 2500 st/ha beroende på bördighet. Vi brukar även plantera lite Sibirisk lärk i de bördiga delarna och gärna nära väg om det finns.
6) Så tall (ca 300g tallfrö/ha)
7) Kontrollera frösådden efter cirka tre veckor och komplettera vid behov. Sikta på minst 8 000 – 10 000 plant/ha, då klarar man lite betning från klövviltet.
8) Släpp fram löv i lagom mängd.

Statistik från Skogsstyrelsen

Både naturlig föryngring och sådd är två metoder som minskar, på bekostnad av plantering, i Sverige, se ovan diagram från Skogsstyrelsen. Vi tycker kombinationen naturlig föryngring, plantering och sådd är bra men om man vill förenkla det hela kan man ju ställa frötallar och sedan plantera gran under i en markberedning. Lövet får man automatiskt. Då får man också en fin blandskog och minskar ett moment.

Finns det några nackdelar med blandskog? Ja, det kräver lite mera planering och arbete längs vägen. Och i varje fas av skogens cykel måste man arbeta aktivt med att behålla blandningen. Jag tänker framför allt vid röjningar och gallringar, att man gör stamval som upprätthåller blandskogen.

Jag kan skriva en hel del om sådd men då kanske det blir för mycket text på en gång. Det här är ju en blogg och det får inte bli för tungläst. Några bilder däremot. Det är tre år mellan bilderna och de är tagna på samma trakt. Sådden gjordes våren 2016 i Bergslagen och den första bilden är tre veckor efter sådd. Så fort går det vid bra förhållanden. På bild 2 ser man flera sådda tallar och en planterad gran.

Tre veckor gamla tallplantor. Vackert tycker jag!

 

Tre år efter sådd av tall och plantering av gran

Här är en liten film om blandskog vi spelade in våren 2019.

Gillar ni filmen så kika in på vår kanal på Youtube. Sök efter Skogspodden, vi har 14 filmer där och det ska bli flera.

Det var lite av mitt tänk om att skapa biologisk mångfald genom att skapa blandskogar. Det finns ju förstås flera sätt att göra detta på men vi gör ofta så här och tycker det fungerar bra. Men det finns inte ett sätt att sköta sin skog på, det finns flera. I nästa del kommer jag in på lönsamhet och uthållighet, som en del i det hållbara skogsbruket. Men tills dess, ett riktigt Gott Nytt År!