Alternativa fakta?

Europas skogar huggs ner – takten snabbast i Sverige

Ja, så skriver Peter Alestig i Svenska Dagbladet (här är länk till artikeln). Peter är klimatreporter på SvD och jag tycker hans artiklar brukar vara välskrivna och läsvärda men här är han ute och cyklar enligt min mening. Bakgrunden är att han hänvisar till en artikel i tidningen Nature, som har utgått från satellitdata och kommit fram till att avverkningen har ökat kraftigt unde den senaste tiden. Så här skriver Peter i SvD ”Under perioden 2016–2018 har avverkningen inom EU ökat med 49 procent, mätt i yta, jämfört med 2011–2015. Översatt till ren svenska: alltfler träd huggs ner i Europa. Och Sverige leder i avverkningsligan, enligt studien. Nästan en tredjedel av ökningen, 29 procent, kommer härifrån. Strax därefter kommer Finland, med 22 procent.” 

Problemet med artikeln i Nature (och i förlängningen artikeln i SvD) är att det inte stämmer. Skogsstyrelsen i Sverige och i Finland var snabba med att dementera de här siffrorna och istället redogöra för den officiella statistiken, som ser helt annorlunda ut. Så här står det i Skogsstyrelsens kommentar (som ni kan läsa här): ”När vi jämför åren 2016 – 2018 med 2011 – 2015 uppskattar vi att den genomsnittligt avverkade arealen har minskat med ca 8 procent, säger Jonas Fridman, programchef för Riksskogstaxeringen vid SLU.” 

Varför blev det så här fel i Nature, är inte det en tidning som håller hög vetenskaplig höjd? Det trodde jag i alla fall, men så var det tydligen inte. Bara för att det står i Nature (eller SvD) betyder inte att det är sant, man får helt enkelt använda sitt omdöme och granska nyheter kritiskt. Förklaringen jag har sett är att Nature artikeln bygger på satellitdata och satellitbilderna blir bättre och bättre över tiden och därför är det svårt att jämföra olika tidsperioder, och det är precis vad de som tar fram satellitbilderna (University of Maryland) säger.

För att nyansera artikeln i SvD så har Peter Alestig skrivit att Nature rapporten har fått kritik och att Skogsstyrelsen hänvisar till andra siffror men kontentan av artikeln i SvD är fortfarande densamma. Läser man den får man intrycket att Skogsstyrelsen säger en sak och Nature en annan och det är oklart vem som har rätt. Och det står fortfarande i artikeln på nätet att takten på avverkningen är snabbast i Sverige (vilket alltså inte är sant).

Jag brukar inte skriva om eller kommentera den alltid pågående pajkastningen mellan olika grupperingar inom skogsbruket. Dels för att andra debatterar detta bättre än vad jag gör, dels för att jag inte tycker debatten är speciellt konstruktiv, det blir ofta personliga påhopp och sällan en seriös debatt om sakfrågor. Vidare så tror jag att det går att kombinera ett lönsamt skogsbruk, med höga sociala värden och hög biologisk mångfald och det var bland annat därför vi startade Skogspodden.

För att det här inlägget inte ska bli ytterligare en del i pajkastning så tänkte jag försöka göra något konstruktivt av det hela, nämligen bjuda in SvD klimatreport Peter Alestig till vår skog i Bergslagen så kan min far och jag visa hur vi som små privata skogsbrukare tänker, planerar och bedriver vårt skogsbruk. Vårt skogsbruk skiljer sig förstås från storskogsbruket, men de ca 320 000 privata skogsägarna äger runt 50% av Sveriges skog så tillsammans har vi rätt mycket skog. Och vi kommer i kontakt med väldigt många skogsbrukare och det är så härligt att höra deras odlarglädje och detaljerade frågor och all erfarenhet som de gärna delar med sig av mm. Det borde vara superintressant för en klimatreporter att få stifta bekantskap med den här kretsen som vi representerar. Vi får se vad han säger, jag återkommer när han svarat!