Skogsstyrelsen hjälper oss med granbarkborreinventering!

I somras hörde Skogsstyrelsen av sig och frågade om de fick använda vår fastighet i Bergslagen som en referensfastighet för bedömning av skogsskador. Syftet är att de vill ha ett antal referensfastigheter som de kan kontrollera skador på och på så sätt få en bild över hur läger ser ut i regionen eller länet, beroende på hur man vill redovisa resultatet.

Arean för den här kontrollytan ska vara runt 70 hektar och när representanten från Skogsstyrelsen ringde mig så tog jag fram skogsbruksplanen och han hade fastighetskartan och efter lite bollande med lämpliga avgränsningar hittade vi ett område som begränsades av vägar och fastighetsgränser som var lite drygt 70 hektar.

Den här metodiken har man tydligen använt i Götaland ett tag men nu är den även införd i Svealand. Från början var tanken att efter stormar inspektera stormskador men med de senaste årens granbarkborreangrepp så har man använt metoden för att bedöma hur stor a angreppen från granbarkborrarna är. Fördelen med att vara med i ett sådant dylik inventering är att man får hjälp att hitta skador i skogen och i veckan fick vi det första resultatet och det ser ni på bilden ovan.

De blå punkterna visar utbrott av angripna granar och siffran står för uppskattad volym i m3sk som är angripet. Vi har ju själva gått över skogen ett antal gånger och några av punkterna känner vi igen men punkten med 2 m3sk var ny för oss. Den ska vi kolla upp i veckan som kommer. Har vi missat den eller är det väldigt färskt? Jag gissar att vi missat den men vi får se i veckan, jag återkommer och berättar.

Men den här med att Skogsstyrelsen använder sig av vår fastighet som en referensobjekt och kontrollerar skador är en win-win. Vi får en extra kontroll av våra skador och Skogsstyrelsen kan använda datat för att göra rapporter på läns eller landskapsnivå över skadeläget. Bra för alla!

Överlag så får man väl ändå säga att ca 4 m3sk angripna granar på 75 hektar är under kontroll men det gäller att vara försiktig. Vi håller på för fullt att planera och undersöka hur vi ska göra med avverkningar och gallringar i vinter. Vi har några partier kvar med äldre granskog som skulle kännas bra att avverka.