Ska man göra sök-och-plock av granbarkborreangripna träd vintertid?

Fram tills helt nyligen har rådet från Skogsstyrelsen varit att man även vintertid bör göra sök och plock av granbarkborreangripna granar, dvs att man bör avverka enstaka angripna granar. Men igår kom Skogsstyrelsen med ett pressmeddelande där de har modifierat budskapet och skriver att sök och plock vinter har en tveksam effekt.

Så här säger Herman Sundqvist (GD på Skogsstyrelsen): ”Utifrån den kunskap vi har idag kan vi inte generellt rekommendera avverkning av angripna träd som en bekämpningsmetod under vinterhalvåret. Huvudanledningen är att barken då oftast sitter väldigt löst på angripna träd och faller av vid avverkningen, vilket gör att granbarkborrarna blir kvar i skogenLäs hela nyheten här.

Det är forskning från SLU som fått Skogsstyrelsen att ändra rekommendationer och jag har också lyckats få tag i rapporten som Martin Schroeder (professor i skogsentomologi vid institutionen för ekologi på SLU) har skrivit och som Skogsstyrelsen använt som beslutsunderlag. Eftersom rapporten inte är publicerad än så får nu bloggens läsare ett scoop, ni får läsa den först! Uppdaterad rapport från undersökning av effektiviteten av Sök och Plock vinter 31 augusti 2020

(Jag älskar verkligen öppenheten och tillgängligheten hos våra forskare på SLU, Skogforsk och liknande institutioner. Jag hör av mig till en forskare (tack Anna-Lena och Martin!) jag känner om hon vet var jag kan hitta rapporten som Skogsstyrelsen hänvisar till och det dröjer inte länge förrän jag har den i min inkorg! Likaså när jag frågar forskare om de vill vara med på en intervju i Skogspodden så är det hittills ingen som avböjt! Det är otroligt bra och jag kan också lägga till att våra forskare inom skog och ekologi i Sverige ligger i världsklass. Tack SLU, skogforsk och alla ni andra som forskar inom skogsbruk)

Den här rapporten är otroligt intressant och bör läsas. Låt mig redovisa ett par slutsatser och rekommendationer från rapporten (finns alltså flera). Martin skriver:
*Om det är stora skador i beståndet bör man överväga att avverka hela beståndet eftersom risken är stor att angreppen fortsätter under följande år om man bara avverkar de angripna träden”
* ”Helt avgörande för bekämpningseffekten är förstås om det finns några barkborrar kvar i träden när avverkningen görs. För Småland har andelen övervintrande under bark uppskattats till drygt 40 % medan uppskattningar saknas, eller är mycket osäkra, för norra Götaland och Svealand. I Norrland är det bara en liten andel som övervintrar i träden”
* ”I denna studie uppskattades att vinteravverkningen reducerade antalet barkborrar med drygt 20 % jämfört med om träden lämnats kvar. Men osäkerheten är stor för flera av de ingående variablerna som t.ex. hur mycket bark som lossnar och blir kvar i skogen samt överlevnaden av barkborrarna i denna bark”
* ”Vissa av granbarkborrens fiender övervintrar alltid under barken (oavsett var i landet man befinner sig). Det finns därför en risk att fienderna påverkas mer negativt av vinteravverkning än granbarkborren vilket är olyckligt om en stor andel av alla angripna träd avverkas på vintern. Mer kunskap behövs därför om hur fienderna påverkas av vinteravverkning”

Med ovan resultat så kommer i alla fall vi att inte göra någon sök och plock vinter mer utan satsa på att avverka hela beståndet där det är möjligt. Sök och plock sommartid däremot fortsätter vi med.

Vi gjorde en sök-och-plock avverkning förra vintern och i något fall så har tyvärr granbarkborrarna kommit tillbaka i träden som blev kvar bredvid de vi tog bort. Och det är väl ungefär den risken som de pekar på i de nya riktlinjerna, borrarna blir delvis kvar i skogen och de kvarstående granarna blir exponerade för sol och stressade och därmed ett lättare byte för borrarna. Men vi hade en ställe i skogen där det fungerade, dvs vi tog bort angripna granar och sist jag var där för någon månad sedan så såg det fortfarande bra ut i den kringliggande skogen.

Men att sök och plock fungerar bäst på sommaren (maj-juni och vid sena svärmningar även juli-augusti) är nog helt klart. Men låt oss fundera över metoden som sådan. Jag har hört flera säga att har man väl fått ett angrepp i sin gamla granskog, ja då är det nog bäst att avverka hela beståndet. Det är min uppfattning också och det skriver även Skogsstyrelsen i sitt meddelande: ”Det kan vara bättre både för ekonomin och ur långsiktig bekämpningssynpunkt att avverka ett helt bestånd om det har mycket skador än att fortsätta med upprepade sök och plock-huggningar

Det är ju inte alltid man kan göra det av olika skäl, men om det går så är det att föredra. Överlag får man nog vara lite mera på hugget och avverka granen tidigare, inte låta den stå och bli gammal och svag. Tallen däremot kan ju växa bra länge. Där ökar bara kvalitén med åren.

Vi hittade ett parti med angripna granar på vår fastighet i Vassemåla när vi var där för ett tag sedan och nu planerar vi att avverka hela det beståndet.

Inte så mycket att fundera på, det är avverkningsmoget och med facit i hand kanske vi redan skulle ha tagit ned det för skogen är gammal. Men nu åker den ned och det är tallskog runt om så nu kan borrarna hälsa hem!