Slutavverkning och gallring

Efter en tid hemma så var jag tillbaka i skogen igen. Det var del småsaker att fixa i skogen och så har ju vinterns slutavverkning och gallring dragit igång och då är det bra att vara med en del. Den slutavverkning vi gör i år är inte så stor och det är enbart gammal granskog som vi tar. Det är några mindre bestånd där vi fått en del granbarkborre angrepp som vi tar ned och det blir skönt att få bort dem.

Det är små bestånd men mycket virkesrikt. I ett bestånd hade vi nästan 600 m3sk/hektar. Det är riktigt mycket, jag tror det är rekord för oss. En gran höll över 3,5 m3sk. Skogen var rätt hög och kvalitén var bra, vad vi kan se hittills, inte så mycket röta. Den höga volymen berodde delvis på att det var så pass mycket stam där, runt 1 000 stam/hektar.

Vi hade tur och fick en kort pratstund med Per-Erik, vår skördarföraren, när vi var på väg till vårt andra ärende i skogen.

Som ni ser så är det en del rejäla bitar. Det grova blir plywood och förhoppningsvis hamnar de i något hus i 100 år eller så.

Vårt ärende var dels att kapa loss en del vindfällen på ett hygge nära gallringen, dels manuellgallra en liten del i en sluttning. Vi hade bett Magnus om hjälp och när vi kom fram till hygget så var han redan klar. Det var inte så många och Magnus var snabb. Så jag gick på sluttningen istället och manuellgallrade en liten bit. Inte alls mycket men vi tog det som ligger närmast ett hygge, vi tänkte att skördaren kan gå in på hygget och lyfta fram de stammar vi fällt.

Det är en gammal väg som slingrar sig upp på sluttningen och vi gallrade bara del en nedanför vägen.

Vi siktade på att lämna runt 1500 stam/hektar kvar. Det gör ingen om det står lite tätt, kanske får vi gå in igen i framtiden men det får bli en senare fråga.

Magnus och Bosse i sluttningen

I morgon ska jag träffa skördarföraren som kör gallringen. Vi har en del kompletteringar som Bosse visade mig idag och som jag ska visa föraren i morgon. Det blir bra, slutavverkning och gallring i full gång!