Kan det vara så enkelt?

Jag har funderat en hel del på vad Oscar berättade om tallens och granens tillväxt de senaste dagarna. En annan tanke som också kommer upp i samband med detta är att det är många som talar om att skogen inte räcker till allt som vi vill göra med den. Skogen ska ersätta plast, vi ska göra drivmedel av den (eller snarare resterna av det som blir över efter vi använt allt vi kan till timmer och massaproduktion), den ska ersätta stål och betong i byggnader, binda CO2 och 1000 andra saker. En del forskare på SLU har pratat rätt mycket om detta, jag tänker främst på Tomas Lundmark, och för något år sedan kom Skogsstyrelsen med sin rapport ”20% ökad tillväxt genom 88 åtgärder”.

Tomas Lundmark har för övrigt skrivit den läsvärda rapporten ”Skogen räcker inte till – hur ska vi prioritera?” (Klicka på titeln för att komma till rapporten). I rapportens sammanfattning står det bland annat ”På längre sikt krävs att skogens tillväxt ökar kraftigt i hela Sverige för att möta den växande efterfrågan på skogsråvara. Tillväxten i den svenska skogen skulle kunna öka med ett mer aktivt skogsbruk och Skogsstyrelsen har presenterat 88 åtgärder som tillsammans skulle kunna öka tillväxten med 20 %. SLU har tidigare visat att det går att fördubbla tillväxten med ett mer intensivt och produktionsinriktat skogsbruk.

Men tänk om det skulle vara så att tallens tillväxt är överlägsen granen på mellanmarker och upp till ganska höga SI? Då skulle det kunna innebära att vi skulle kunna öka vår tillväxt rejält genom att bara öka andelen tall i våra föryngringar, på bekostnad av granen. Kan det vara så enkelt? Tomas nämner inte det i rapporten och inte Skogsstyrelsen heller i sin rapport (de har dock med att ståndortsanpassning är viktigt). Jag vet inte och det gör nog ingen annan heller. Men visst  kittlar det fantasin lite att kanske den mest effektiva åtgärden för att öka tillväxten i Sveriges skogar är att öka andelen tall. Keep it simple!

Jag vet dock att det skulle behöva forskas mera på detta område, helt klart. Man kan bli lite förvånad att vi inte vet mera om detta. Nej, det var dagens understatement. Jag tycker det är ett underbetyg till hela skogsnäringen att vi inte har järnkoll på detta. Vi får skärpa oss!

Angående vår egen skogsskötsel så vet jag att vi kontinuerligt ökar vår tallandel, både i Bergslagen och i Småland. Det har vi gjort under en längre tid och just nu ligger på vi ca 54% tall i Bergslagen och 62% i Småland och det här ökar hela tiden. Och vill ni höra mera om vad Oscar Nilsson kommit fram i sin forskning så kan ni lyssna in på Skogspodden avsnitt 75, som precis har släppts.