Skogsdebatten har spårat ur

Det är som att verkligheten inte längre spelar roll när svenskt skogsbruk ska beskrivas. EU:s miljökommissionär påstår att svenska skogar huggs i en sällan skådad takt. När överväldigande fakta om motsatsen läggs fram ställs inte den mäktiga politikern till svar. Utan i stället intervjuas i Dagens Nyheter en person som lanserar en gigantisk konspirationsteori – den svenska regeringen ljuger, precis som den auktoritära regimen i Kambodja.

Svenskt skogsbruk. Foto: Thomas Adolfsén/TT

När EU:s miljökommissionär Virginijus Sinkevičius nyligen besökte Sverige uttalade han sitt stöd (DN 14/6) för en kontroversiell europeisk forskningsrapport som säger att skogsavverkningarna har ökat drastiskt i Sverige. Det är bara det att rapportens slutsatser är gravt felaktiga.

Den europeiska studien som baseras på satellitdata påstår att den avverkade arealen i Sverige har ökat med 36 procent under den studerade perioden. Men all tillgänglig svensk statistik – som såklart är ganska omfattande i ett överreglerat land som Sverige – visar på motsatsen.

Skogsstyrelsen, dit avverkningar anmäls, ser i stället att den avverkade arealen minskar. Den bilden bekräftas av Riksskogstaxeringen, som är gjord på marken i verkligheten av SLU. Den svenska statistiken visar att den genomsnittligt avverkade arealen i själva verket har minskat med 8 procent under samma tid som EU:s forskare påstår att den har ökat.

Hur kan då bilderna skilja sig så mellan forskare? Svaret är uppenbart. Det har blivit fel. Sådant som kan hända.

Det finns metodfel i tolkningen av satellitdatan. 33  forskare har i tidskriften Nature pekat ut felen i den studie som påstod att avverkningarna ökade.

Givet att slutsatserna i den europeiska studien inte stämmer borde den vara förpassad till papperskorgen. Men istället har rapporten blivit ett politiskt slagträ som de som förespråkar förbud av skogsbruk håller hårt i. Det lär också vara därför som EU:s miljökommissionär tar upp studien – troligen för att drämma till svenskt skogsbruk och vinna stöd och gillande från europeiska miljöorganisationer. Det är den politiska verkligheten, i den verkar inte svenska skogar spela så stor roll.

Skrämmande är dock till vilken grad som debatten har lämnat verkligheten. I Dagens Nyheter lanseras på nyhetsplats idén om att avverkningarna egentligen har ökat i skogarna och de som säger motsatsen ljuger. Sverige liknas vid auktoritära stater så som Kambodja. Så här går det att läsa i en nyhetstext i DN där Fredrik Stolle på amerikanska World Resource Institute intervjuas:

Att Sverige officiellt slår ifrån sig säger han är klassiskt.

– Det gör regeringar i alla länder när de blir påkomna med kraftiga avverkningar. Man förnekar fakta, såväl i Indonesien och Kambodja som i Sverige, säger Fred Stolle till DN.

Det som lanseras i DN-texten är en konspirationsteori. Hur ska det annars läsas? För att mörka den mängden skogsavverkningar som det handlar om krävs det en gigantisk mörkläggning – där myndigheter, industri, enskilda skogsägare och regeringen alla är delaktiga. De självklara följdfrågorna till Stolle uteblir.

En mycket mer balanserad text om svensk skogsbruk gick det däremot att läsa på Dagens Nyheters debattsida i helgen. Tidigare statsminister Göran Persson (S) och vd:n för Wallenbergbolaget FAM Håkan Buskhe framförde där sin oro över att skogsdebatten blivit så infekterad. De skrev:

Vi menar att det svenska politiska systemet har ett absolut ansvar att hantera skogsfrågorna. Riksdagens partier bör därför komma överens om att tillsätta en parlamentarisk skogsberedning. Om inte detta sker finns en risk att polariseringen fortsätter att öka tills all möjlighet till samsyn har försvunnit. 

Frågan är dock om det inte redan har gått för långt? Skogsdebatten har spårat ur fullkomligt.

 

Edvard Hollertz