Prioritera jord och skog i juniavtalet!

Prioritera kor framför turister! Foto: Lars Pehrson / SvD / TT

För en regering är en fyraårig mandatperiod en kort tid. Organisationen ska bemannas och utredningar sättas igång. Så småningom ska propositioner utformas och baxas genom riksdagen. Allt tar tid.

Skördetiden kommer under det fjärde och sista året, inför valåret ska allt genomföras. Så blev det inte. Löfvenregeringen (Löfven I) har ingen tid kvar. Många punkter i januariavtalet som berör jord- och skogsbruk är ännu ogjorda. Det beror till stor del på interna slitningar i regeringen med vitt skild syn på många miljöfrågor.

Annie Lööf har genom att dra tillbaka punkt 44 om hyresregleringen öppnat för nya förhandlingar och en möjlig Löfven II. Det är en snårig väg framåt men tycks just nu prioriterad.

Här finns en chans att lyfta viktiga frågor för jord- och skogsbruk. Förmodligen väljer Lööf och centern andra stora frågor. Skattesänkningar och mer frihetliga och liberala reformer är prioriterade, det har redan framgått.

I en artikel i Expressen nyligen ger Annie Lööf exempel på vilka reformer som behövs. Då säger hon: ”Sverige behöver mycket mer av frihetliga reformer. Vi behöver bygga bostäder, på landsbygden behöver man göra om ladugårdar till bed & breakfast och restauranger.”

Vad är det för fel på kor? De behövs också, och det är synd om Centerpartiet har glömt det. I de förhandlingar om ett ”juniavtal” som kan komma, vore det bättre att lägga mer krut på landsbygdsfrågorna.

Det ligger utredningar om skogen, artskyddet och utfasning av fossila bränslen. Snart kommer en utredning om det fossilfria jordbruket. I dem finns förslag som leder i alla riktningar. Det kan ta vägen vart som helst. En del förslag är bra, andra vore förödande för företagandet på landsbygden om de genomfördes.

Gör inte det! Centerpartiet säger sig verka för landsbygdens bästa. Lägg krutet på att i ett nytta avtal få in konkret nytta för jord- och skogsbruket, för mjölkbönder och skogsägare, för spannmålsodlare och entreprenörer.

Tord Karlsson