Stor protest mot EU:s skogsstrategi – men Sverige saknas

Sedan i mars har regeringen avvisat att ansluta sig till gemensamma protester mot EU-kommissionens skogsstrategi, visar protokoll från EU-nämnden.

EU-nämnden sammanträder. Arkivbild.
Foto Henrik Montgomery/TT

För knappt en månad sedan kunde Dagens Nyheter avslöja ett läckt utkast till EU:s nya skogsstrategi. Enligt DN innebär förslaget från EU-kommissionen ett förkastande av det svenska skogsbruket.

Nu har elva EU-länder med Österrike i spetsen protesterat (5/7) mot det läckta utkastet till skogsstrategi från EU-kommissionen. Tunga länder som Tyskland och Frankrike står bakom skrivelsen. Men inte Sverige.

Läs mer på Ledarbloggen om protesten som saknar Sveriges underskrift: ”Har Socialdemokraterna övergett skogen?”

Det som framförs i protestbrevet är i mångt och mycket Sveriges hållning. Huvudbudskapet är att EU inte ska ta makten över skogspolitiken, vilket är Sveriges linje. Så att regering inte har anslutit sig till protesten är närmast obegripligt. Särskilt i ljuset av att Sverige är det land som kanske kan drabbas allra hårdast av EU:s skogsstrategi.

En vänlig tolkning skulle dock kunna vara att regeringskrisen kom emellan. Att Sverige missade att ställa sig bakom den viktiga protesten för att landsbygdsministern precis hade avgått.

Handlingar från EU-nämnden från tidigare i år visar dock att det verkar ha varit regeringens linje hela tiden att inte ansluta sig till gemensamma protester mot EU:s skogsstrategi. Det är inte ett olycksfall i arbetet att Sverige har missat att ansluta sig till de andra länderna – det är regeringens politik. Och det är en politik som inte helt verkar harmonisera med hållningen hos majoriteten i riksdagen.

Protokollet från EU-nämndens sammanträde den 19 mars 2021 visar att Österrike redan då tagit initiativ till att lyfta frågan om EU-kommissionens skogsstrategi. Enligt dåvarande landsbygdsminister Jennie Nilsson (S), som redogör för hanteringen av ärendet inför nämnden, har dock inte regeringen valt att ansluta sig trots att Sverige i stort sägs dela bilden:

Regeringen stöder mycket av det som står i den österrikiska noten. Däremot hade vi gärna sett att den gav tydligare uttryck för den balans mellan hållbart brukande och bevarande som Sverige vill se i den kommande skogsstrategin.

Den rödgröna regeringens hållning möter dock redan då en hel del kritik. Den värmländske riksdagsledamoten Kjell-Arne Ottosson (KD) säger på sammanträdet:

Eftersom detta är en informationspunkt förstår jag att vi inte kan tvinga regeringen att vara med, men det är ändå anmärkningsvärt att man inte är det. Jag vill bara få det fört till protokollet.

Centerpartiets Annika Qarlsson är även hon frågande till regeringens hållning:

Rent taktiskt sett, skulle det ändå inte vara bra att alliera sig när det finns fler som skriver brev på detta område, även om de inte uttrycker sig exakt som Sverige hade gjort om vi hade formulerat brevet själva?

Likaså är Sverigedemokraten Staffan Eklöf orolig för vilka signaler regeringen skickar genom att inte ansluta sig till kritiken:

Det här är en fråga där många medlemsstater inte har samma förståelse som Sverige för svensk skog och svenskt skogsbruk. Då gäller det att vara ovanligt tydlig. Det är kanske det område som det är allra viktigast att vara tydlig från Sveriges sida. Vi vill därför gärna att regeringen skriver under detta brev och ju snabbare, desto bättre. Om vi som känner till förhållandena här befarar en kursändring kan det mycket väl uppfattas av andra medlemsstater som en kursändring om man nu inte är med i det gänget av medlemsstater som har en annan syn på skogsbruk.

Moderaternas John Widegren ansluter sig till skaran av kritiker:

Jag ställer mig också frågande till varför vi inte tydligare söker allierade i skogsfrågorna och ställer oss upp i en samlad allians och visar hur viktig skogen är för Sverige och de här övriga länderna. Jag tycker att det är olyckligt. Jag tror att vi kunde ha kommit längre i förhandlingarna om de nationer som tycker att skogen är viktigt hade stått tillsammans.

Trots kritiken i mars verkar dock inte regeringen ha ändrat sin position. Sverige har inte anslutit sig till Österrike, Tyskland, Frankrike och de andra medlemsländerna som nyligen gjorde gemensam sak i en protest mot skogsstrategin. Det är ett märkligt beslut – inte minst i ljuset av att Stefan Löfven i regeringsförhandlingarna lovade Centerpartiet att stärka äganderätten till skog.

 

Edvard Hollertz